torsdag 6. september 2012

FORSKNINGSRÅD PÅ VILLE VEIER?

Fra nylig artikkel i Stavanger Aftenblad (Mener bransjen stritter imot, 28. august 2012):
Klimautslippene på sokkelen kan reduseres betydelig, hevder Forskningsrådet. – Oljeselskapene kunne nok med fordel vært litt spenstigere med å implementere ny teknologi, sier avdelingsdirektør Siri Helle Friedemann.
Olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel står for nærmere 1/4 av det totale CO2-utslippet i Norge – et årlig utslipp på cirka 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Drøye 80 pågående forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådets PETROMAKS og DEMO 2000-programmer, utvikler teknologi og løsninger som vil kunne gi et betydelig bidrag til å oppfylle klimamålene for 2020, hevder Forskningsrådet i en fersk brosjyre.

- Det er velvilje i bransjen i forhold til å bidra med finansiering til forskning for å forsterke den statlige innsatsen, men oljeselskapene kunne nok med fordel vært litt spenstigere med å implementere ny teknologi, sier Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør i Forskningsrådet.»

Hun får støtte fra Kari Elisabeth Kaski i miljøorganisasjonen Zero.

- Dette viser det vi allerede visste, det er et stort potensial for utslippskutt i oljeindustrien, og ikke slik du ofte kan få inntrykk av fra industrien selv, at de fleste klimatiltak allerede er gjennomført, sier hun.
675 millioner

Forskningsrådet har bevilget totalt 675 millioner kroner til de drøyt 80 prosjektene som tar for seg energieffektivisering og utslipp til luft offshore. Forskningsprosjektene omhandler alt fra energieffektivisering i form av mer optimalisert kraftgenerering, til ny teknologi ala West Product Drillings løsning med uavbrutt boring.
 Les resten av artikkelen her.

Det er mulig at det kan forsvares samfunnsøkonomisk (gjennom offentlig gode-/positive eksterne ringvirkningsargumenter) at staten er aktivt inne med finansiell støtte til produktivitetsfremmende eller kostnadseffektiviserende teknologiforskning. Men det er forkastelig at landets forskningsråd fremmer kostbar teknologi-implementering i privatsektor som vil ha null effekt på globale klimautslipp.

Utslipp fra oljesektoren er allerede underlagt det europeiske kvotesystemet, slik at enhver utslippsreduksjon på norsk sokkel innebærer en tilsvarende økning i utslipp i annen sektor/land. Igjen, klimaproblemet er et globalt problem som Norge hverken har moralsk ansvar eller tekniske/økonomiske forutsetninger for å løse unilateralt gjennom særnasjonale klimatiltak.

At forskningsrådet tilsynelatende ikke evner å forstå dette (eller av en eller annen grunn velger å ignorere disse realitetene) er et tegn på at knappe forskningsmidler antagelig er på ville veier. Kanskje burde forskningsrådet vurdere å opprette et miljøøkonomisk programområde med særskilt ansvar for å fremme fullstendige kostnad-nytteanalyser i offentlig miljøforvaltning og politikk?

1 kommentar:

  1. Tillat meg å introdusere LE-MERIDIAN FINANSIERINGS TJENESTER. låneselskapet som gir meg et lån på 5 000 000,00 dollar. Når andre låninvestorer har neglisjert tilbudet mitt, men Le_Meridian Funding Service gir meg suksesslån. De er direkte i lånefinansiering og prosjekt når det gjelder investering. de tilbyr finansieringsløsninger til selskaper og enkeltpersoner som søker tilgang til kapitalmarkedsfond, de kan hjelpe deg med å finansiere prosjektet ditt eller utvide virksomheten din. E-postkontakt :::: lfdsloans@lemeridianfds.com Også lfdsloans@outlook.com eller Skriv på whatsappnummer på 1- (989-394-3740) Good Intend,

    SvarSlett