fredag 14. september 2012

UMAX & LAGRANGE MULTIPLIER METHOD

Den siste uken har jeg forelest nyttemaksimering med bruk av Lagrange metoden i master mikroøkonomikurset jeg underviser dette semestet. Jeg mener selv jeg har gjort en fenomenal pedagogisk jobb. I tilfellet det ikke skulle medføre riktighet, eller som en komplementær fremstilling, her er ECONGIRL's presentasjon av samme tema:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar