fredag 10. februar 2012

HILSEN FRA MIN STRØMLEVERANDØR

Med posten i går fulgte et brev fra min strømleverandør hvor jeg meddeles at påslaget i strømprisen for grønne sertifikater øker fra 1,7 øre/kWh til 2,45 øre/kWh (med virkning fra 01.03.2012). Økningen i påslaget vil medføre økte strømutgifter på kr 150 per år for en husholdning med forbruk på 20 000 kWh per år.

Vedlagt brevet fulgte også et informasjonsskriv fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) hvor det opplyses at totalkostnaden forbundet med innføringen av elesertifikater, for en husholdning med årsforbruk på 20 000 kWh, forventes å bli omlag 150 kr per år.

Med prisene vi har sett så langt ligger det an til at de årlige elsertifikatkostnadene for en husholdning med strømforbruk på 20 tusen kWh vil ligge godt over 150 kr.

Skal NVEs spådom slå til, må prisen på elsertifikater altså gå betydelig ned i løpet av året. Det kan godt være at så vil skje. Så langt har imidlertid prisen beveget seg oppover og fasiten på hvor gode NVE er til å spå sertifikatkostnader får vi først mot utgangen av året.

Selv om økningen i strømregningen grunnet elsertifikater er nokså moderat, er den likefullt helt unødvendig. Igjen er det verdt å påpeke at elsertifikatene vil medføre økt utbygging av kraftverk og kraftinfrastruktur i norsk natur, uten at det er grunn til å tro at klimagassutslippene vil gå ned. Miljøkostnadene som følger av slike utbygginger er som vi har påpekt tidligere ikke reflektert noen markedspriser. Hvor høy denne (foreløpig) skjulte kostnadskomponenten vil bli vil først komme for en dag når utbyggingene har funnet sted.

Vi følger utviklingen nøye.

3 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
  Svar
  1. Er det ikke slik at for lite utbyggning av fornybarenergikapasitet vil forårsake økte elsertifikatpriser? Slik jeg har forstått det, innføring av elsertifikater er et tiltak som er ment å kunne stimulere kraftprodusenter til å satse mer på fornybarenergi. Prisen på elsertifikater bestemmes av markedet, hvor når det utbygges for lite fornybarenergikilde, vil prisen på elseritifikater øke og omvendt. Den nylige økningen i elsertifikatpriser må nesten bety stor etterspørsel for elsertifikater som er forårsaket av lite utbyggning av fornybarenergikapasitet..

   Slett
  2. Hei E-man og takk for at du engasjerer deg i bloggen vår!

   Du er inne på det her. Sertifikatmarkedet er et finansielt instrument som har som formål å fremme utbygging av ny fornybar energiproduksjon. Kort fortalt fungerer sertifikatmarkedet slik at utbyggere av ny fornybar energi får utstedt et sertifikat som bevis for at energien de produserer har opphav fra fornybare kilder. Så har myndighetene bestemt at en bestemt andel av energibruken hos forbrukerne skal komme fra nye fornybare kilder. Siden forbrukeren tvinges til kjøpe elsertifikater oppstår et marked og sertifikatet får en pris. Prisen på sertifikatet bestemmes da av tilbud og etterspørsel. Bygges det ut mye ny fornybar energi utstedes mange sertikater, tilbudet blir høyt og dermed prisen lav. Motsatt dersom det bygges ut lite fornybar, vil prisen på elsertifikater øke til markedet klareres. Prisen vil også påvirkes av endringer i etterspørsel: siden forbrukerne er tvunget til å kjøpe en bestemt andel kraft fra nye fornybare kilder øker etterspørselen og dermed prisen på elsertifikater når kraftetterspørselen går opp. Prisen vil derfor ventelig fluktuere over tid.

   Mer interessant enn likevektsbetraktninger er det imidlertid å diskutere bakgrunnen for og hensiktsmessigheten av dette markedsinngrepet. I realiteten innebærer grønne sertifikater subsidiering av ny-fornybar kraftproduksjon, og hvor regningen betales direkte av forbrukerne. Produsentene av ny-fornybar energi får kraftprisen + verdien av sertifikatet for kraften de selger. Sertifikatet fungerer derfor som et stimuli for mer kraftproduksjon.

   Som du sikkert er kjent med ønsker vi å subsidiere goder eller produksjon med positive eksterne virkninger fordi et uregulert marked vil føre til underforsyning. På den annen side ønsker vi å skattelegge goder eller produksjon som medfører negative eksternaliteter, og hvor en uregulert markedsløsning mefører høyere ulemper enn samfunnsøkonomisk ønskelig.

   Hva er dine tanker rundt slike eksternaliteter og utbygging av ny fornybar kraftproduksjon?

   Er du interessert i mer informasjon og detaljer om sertifikatmarkedet anbefaler jeg følgende referanser:

   http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Om-elsertifikatordningen/

   http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200211/rapp_200211.pdf

   Slett