fredag 17. februar 2012

HÅRSPRAY, OPIUM, & ULØNNSOMME LYNTOG

MILJØØKONOMENE fikk i går debattinnlegget "Hårspray, Opium, & Lyntog" på trykk i Stavanger Aftenblad.

Bakgrunnen for innlegget er uttalelser fra politikere og kommentarer i mediene som har kommet i etterkant av fremleggelsen av Lyntograpporten. Tilsynelatende råder det en oppfatning om at Lyntog i Norge er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Dette tyder på at det er mangel på basal økonomisk kunnskap blant deler av den norske makteliten. Ved å redegjøre nærmere for sammenhengene (og forskjellene) mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjør vi det klart at investeringer i Lyntog ikke oppfyller noen av disse lønnsomhetskriteriene.

I innlegget vårt konkluderer vi som følger: Dersom utredningen og konklusjonene er solide, bør politikerne derfor skrinlegge planene om lyntogutbygging. Skulle forutsetningene endre seg for fremtiden har vi fortsatt opsjonen til pånytt å vurdere hensiktsmessigheten av lyntog, for eksempel om noen tiår. Motsatt vil investeringer i ulønnsomme jernbaneprosjekter i dag fortrenge opsjonen det innebærer å kunne bruke ressursene i mer produktive anvendelser i fremtiden. Uansett politisk tilhørighet er det politikernes ansvar å forvalte offentlige budsjetter til samfunnets beste. Samfunnsøkonomi må gå foran politikk og personlige transportpreferanser.

Les hele kommentaren i Stavanger Aftenblad her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar