torsdag 31. mai 2012

HEMMELIGE FORHANDLINGER

Høyre, KrF og Venstre har, etter det NRK erfarer, laget 34 merknader sammen til Klimameldingen, som regjeringen la frem tidligere i år. Nå kan det bli forhandlinger mellom stortingspartiene om disse punktene.
At Fremskrittspartiet, som har foreslått 11 egne punkter til Klimaforliket, ikke er invitert til å delta er ikke noe spennende nytt. Hemmelige forhandlinger om et nytt klimaforlik i Norge er ganske enkelt kjedelige nyheter. Først når vi vet hva som inngår i forhandlingene er det mulig å se om dette har noe for seg eller om det dreier seg om kostbare, politiske, hestehandler.

MILJØSTATUS ULLANDHAUG

Her er miljøstatus oversikt for arbeidsplassen min (HHUiS) som har campus på Ullandhaug, Stavanger. Trykk på "Vis forklaring" for å få informasjon om hva de konkrete symbolene betyr. Blant annet indikerer de lilla feltene erosjonsfare. Kartet skreddersydde jeg på nettstedet miljøstatus.no som ble utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet og er underlagt Klima- og Forurensningsdirektoratet som ansvarlig redaktør.


Prøv ut kart funksjonen på miljø.no selv. Bygg dine egne kart og lær om miljøkvaliteten på ditt bosted eller rundt din arbeidsplass. Rapporter gjerne tilbake til MILJØØKONOMENE med interessante funn!

CALIFORNIAS NYE GULL

Fra Common Resources (bloggen til miljø- og ressursøkonomi forskningsorganisasjon Resources for the Future):
California is preparing itself for an influx of billions of dollars in new government revenue. The money is slated to come from auctioning tradable emissions allowances generated under the state’s cap-and-trade program, which is set to launch next year. Those interested in California’s cap-and-trade program are paying particular interest to this anticipated revenue. The auction is expected to generate $0.6 to $1.8 billion in the first year alone, increasing substantially in 2015 when transportation fuels enter the program. But, state officials have yet to decide how that money will be spent.
Les resten her.

onsdag 30. mai 2012

MED VENNLIG HILSEN ZERO

Som respons til et av innleggene mine i går fikk MILJØØKONOMENE en fin kommentar fra ZERO hvor de innbyr til dialog om hva som kan gjøres for å bekjempe klimaproblemet. Under følger kommentaren i sin helhet:
Hei Miljøøkonomer!

Først og fremst vil jeg berømme dere for et sterkt og oppriktig naturvernengasjement! Dere har mange gode innlegg om miljø og økonomi, og dette er viktige bidrag i en svært viktig debatt, så keep up the good work!

Jeg jobber altså i ZERO. Dere er uenige med oss om endel ting, men vi ønsker alltid gode og konstruktive innspill velkommen - det er viktig med en miljø- og klimadebatt med et bredt spekter av meninger og synspunkter for å få frem de gode ideene.

ZEROs utgangspunkt er egentlig ganske enkelt. Vi mener at menneskeskapte klimaendringer er den viktigste trusselen mot biomangfold, natur og livet ellers både i Norge og i resten av verden. Klimaendringer er også en stor trussel mot et sunt og levende havmiljø, som for meg personlig kanskje er den viktigste drivkraften til hvorfor jeg i det hele tatt jobber i ZERO (Her kommer forøvrig dagens bokanbefaling: "The Ocean of life: The fate of man and the sea" av Callum Roberts: En flott bok et hav som trues av både ekstrem overfiske, forurensning, og ikke minst klimaendringer, spesielt oppvarming og høyere CO2-opptak. Kort bokanmeldelse med hovedpunkter her: http://www.economist.com/node/21554490).

Men i ZERO mener vi også at disse klimaendringene kan bremses, om ikke reverseres, ved å kutte utslipp av klimagasser fra kraftproduksjon, fra industri, fra transport, fra landbruk, og så videre. Det er hovedpremisset for alt vårt arbeid.

Så når vi for eksempel mener at det er viktig å bygge ut mer fornybar energi i Norge - hvor potensialet er større enn i veldig mange andre land i verden - så er ikke det fordi vi er så opptatt av at norsk kraftindustri skal tjene mer penger. Den klarer seg utmerket uten oss. Vi mener det fordi vi ønsker at den norske, utslippsfrie energien skal brukes til å kutte bruken av fossil energi i resten av verden, for eksempel kullkraft i Tyskland. Slik at vi kutter klimagassutslipp, som igjen fører til at irreversible klimaendringer forandrer både naturen rundt oss, havmiljøet og livet slik vi kjenner det på en omfattende måte.

Dere er økonomer, og dere er i deres fulle rett til å være uenige i vårt resonnement. Men vi ønsker konstruktive innspill. Hvis vi for diskusjonens skyld forutsetter at 1. Klimaendringer er reelle, 2. Klimaendringer er skapt av menneskelige klimagassutslipp, men at 3. Klimaendringene kan bremses eller til og med reverseres ved å kutte disse utslippene, hva er så den beste måten å kutte utslipp på, hvis vi også forutsetter at vi skal ha en økonomi som kan leve videre mens og etter at man kutter utslippene? Hvordan, fra deres økonomiske synspunkt, kan vi få det til?

Jeg håper å høre fra dere, og ser frem til gode og gjennomtenkte innspill. Hvis dere ikke vil debattere i kommentarfeltet her, send meg gjerne en mail eller ring meg direkte - dette er en ekstremt viktig debatt, og vi vil gjerne høre deres tanker.

Lykke til videre med deres gode naturvernengasjement!

Med vennlig hilsen,

Thor-Arne Englund
Kommunikasjonsrådgiver, ZERO - Zero Emission Resource Organisation


MILJØØKONOMENE takker for kommentaren og kan garantere at vi vil fortsette å komme med konstruktive innspill i klimadebatten.  Dette innebærer at vi vil fortsette å argumentere mot klimatiltak som ikke virker og tiltak som koster mer enn de gir i nytte. Men vi vil også komme tilbake med forslag til klimapolitikk som vil være hensiktsmessig for Norge. Mye er allerede blitt sagt, av både oss og andre samfunnsøkonomer, i flere forum, angående bekjempelse av og tilpasning til klimaendringer, og optimal klimapolitikk. Først og fremst er det viktig å ha en grunnleggende forståelse av at klimaproblemet er et globalt "Tragedy of the Commons" problem (akkurat som havmiljøproblemet nevnt i kommentaren), at unilaterale handlinger er impotente, at ekstratiltak i allerede kvoteunderlagt virksomhet er meningsløst, og at enhver foreslått utslippsreduksjon innebærer alternativkostnader som må regnskapsføres og vurderes i helhetlige samfunnsøkonomiske (kostnad versus nytte) analyser.  Vi viderefører gjerne faglige diskusjoner, både her på bloggen og i dagspressen.*

*Og selvsagt forbeholder vi oss retten, og plikten, til å stille kritiske spørsmålstegn ved ZERO sine grunnmotiver, finansieringsmodell og maktallianser.

tirsdag 29. mai 2012

POST-PINSE REPRISE

ZERO & STATNETT

INNLEGGET KOMMER PÅ MILJØØKONOMENE SNART!

UKENS LESERUTFORDRING: HVEM, NÅR...

Av hvem, når, hvor, og nøyaktig i hvilken tematisk sammenheng, ble dette skrevet?
Everyone who is worth anything carries his higher nature with him into business; and, there as elsewhere, he is influenced by his personal affections, by his conceptions of duty and his reverence for high ideals.

And it is true that best energies of the ablest inventors and organizers of improved methods and appliances are stimulated by a noble emulation more than by any love of wealth for its own sake.

But, for all that, the steadiest motive to ordinary business work is the desire for the pay which is the material reward of work.

The pay may be on its way to be spent selfishly or unselfishly, for noble or base ends; and here the variety of human nature comes into play.

But the motive is supplied by a definite amount of money: and it is this definite and exact money measurement of the steadiest motives in business life, which has enabled economics far to outrun every other branch of the study of man.
KUDOS til leser med riktig svar! [To kommentarpoeng til MØA350 student.]

fredag 25. mai 2012

FREDAGS ØLBLOGG: NORSK POLITIKK


Denne fredagsbloggen dedikeres til alle våre brilliante norske politikere - grønne, blå, røde, og grå - alle og en hver. Skål! Ha en fin og reflektert weekend - hilsen MILJØØKONOMENE!

INTERESSANT NETTSTED 2: THE CARBON CAPTURE REPORT

Dette er et annet nettsted som jeg kom over nylig: www.carboncapturereport.org/. Det teller og kategoriserer engelskspråklig mediadekning av klima-/energirelaterte temaer (climate change, carbon capture, carbon credits, alternative energy, etc.). Her er ”about the site” beskrivelsen:
The Carbon Capture Report is a free and open service of the University of Illinois devoted to being the preeminent global resource for tracking worldwide perception and developments in Climate Change, Carbon Capture, Carbon Credits, Alternative Energy, Renewable Energy, Green Energy, Biofuels, Geothermal, Hydroelectric, Natural Gas, Nuclear, Solar, Wind, Coal, and Oil. With subscribers in more than 100 countries the Report has become the go-to resource for daily insight into the global media discourse.
Jeg vet ikke hvor legitimt og/eller nyttig dette nettstedet er. Men det har noen tilsynelatende veldig interessante statistiske rapporter. Når jeg får litt bedre tid utover sommeren skal jeg utforske nettstedet nærmere. I mellomtiden oppmuntres leserne til å finne ut mer og legge inn kommentarer hos MILJØØKONOMENE!

INTERESSANT NETTSTED 1: HAVMILJØ.NO

Nettstedet havmiljø.no (drevet av Direktoratet for Naturforvaltning) ble nettopp lansert. Dette er beskrivelsen som er lagt ut på hjemmesiden: 
Miljøverdier i norske havområder

På dette nettstedet finner du vurderinger av miljøverdiene i havområdene våre. Fordelingen av arter, naturtyper og økosystemfunksjoner bestemmer områdenes miljøverdi i havet. Når sjøfugl skal hekke, sel skal "kaste" unger eller fisk skal gyte, oppsøker de gjerne bestemte, gunstige steder der de samler seg i store mengder. Slike steder er eksempler på områder med stor miljøverdi.

Miljøverdiene er identifisert gjennom et samarbeid mellom sentrale forvaltningsetater og forskningsinstitusjoner. Dette verktøyet er ikke vanlige utbredelseskart for arter og naturtyper, men arealbasert verdisetting av disse. Klikk og prøv deg fram. Du vil finne lenker til mer kunnskap om artene som bruker de ulike områdene, og under detaljsidene finner du oversikter og begrunnelser for vektlegging av området du har valgt.
En opplagt begrensning er at ”miljøverdi" konseptet som brukes ikke er samfunnsøkonomisk - altså et pengemålt begrep. Men uansett virker dette som et flott initiativ og steg i riktig retning mot systematisk og fullstendig verdsetting av miljøgoder og tjenester fra norske havområder.

MILJØØKONOMENE oppfordrer leserne til å utforske dette nettestedet og rapportere tilbake til oss om hvor nyttig det er og interessante observasjoner.

MONSTERMASTER PROTESTER 2012


VG skrev nylig om årets første demonstrasjon mot monstermastene som bygges i Hardanger. Les reportasjen her. Les rapport direkte fra demonstratene her. Les tidligere innlegg vi har skrevet om denne saken her.

torsdag 24. mai 2012

ET GLIMRENDE INITIATIV

Tirsdag 22.mai,  som forøvrig er FNs internasjonale dag for biomangfold,  inviterte miljøorganisasjonen SABIMA til debatt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for debatten var "Klimatiltak på bekostning av natur - vår tids paradoks". I et land hvor store deler av miljøbevegelsen agerer som lobbyister for utbygging av mer kraft og alle mulige meningsløse klimatiltak, kunne ikke tema for debatten vært mer aktuelt.

Natur og Ungdom og SABIMA representerte miljøorganisasjonene i panelet. Zero var representant for klimastiftelsene. I tillegg inkluderte panelet Stortingspolitiker Erling Sande (SP) og filosof og forfatter Joakim Hammerlin. Ordkiftet ble ledet at tidligere genralsekretær i WWF Norge, Rasmus Hansson.

Det er glimrende at SABIMA tar initiativ til en slik debatt. SABIMAs initiativ viser at det finnes miljøorganisasjoner som har som intensjon  å fremme en hensiktsmessig forvaltning av naturen. At noen inntar denne rollen er sårt etterlengtet i miljødebatten i Norge, som i de senere årene, desverre, har vært dominert av aktører som er villig til å betale høye miljøkostnader for bare å oppnå symbolske reduksjoner i klimagassutslippene. 

Mitt ønske er at den siden av miljøbevegelsen som SABIMA er representant for skal vokse seg store og vinne mer oppmerksomhet i mediene. For skal vi ha håp om at miljøet skal forvaltes på en hensiktsmessig måte er det viktig at det drives et gjennomtenkt og målrettet miljøarbeid som har forankring i grasrota i miljøbevegelsen.

Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være til stede på debatten og kan derfor ikke uttale meg om hva som ble sagt, hvem som mente hva eller hvem som "kom seierende ut". For alle oss som gikk glipp av debatten er det imidlertid gode nyheter. Debatten er nemlig tapet. Ved å følge denne lenken kan du se hele "showet".

onsdag 23. mai 2012

MILJØVERNDEPARTEMENTETS BUDSJETTSPRIORITERINGER

I følge en pressemelding fra 06.10.2011 (Miljøprofilen i statsbudsjettet 2012) kan regjeringens miljøpolitikk samenfattes gjennom følgende statsbudsjettsallokeringer:
  • Samlede miljøpolitiske bevilgninger for 2012 ≈ 41,4 milliarder kroner
  • Utenriksdepartementet ≈ 7,8 milliarder (hovedsaklig klimarelaterte tiltak i utviklingland)
  • Finansdepartementet ≈ 2,8 milliarder (kjøp og avtaler om fremtidig kjøp av klimakvoter)
  • Olje- og energidepartementet ≈ 4,5 milliarder (fornybar energi forskning, subsidier, og CO2 handteringsprosjekter)
  • Samferdselsdepartementet ≈ 13,6 milliarder (vedlikehold og drift av jernbane, kollektiv transport investeringer,gange- og sykkeltiltak)
  • Fiskeri- og kystdepartementets ≈ 1,5 milliarder (miljøovervåkning, kartlegging, oljeberedskap)

De resterende 11,2 miliarder kronene er ikke redegjort for i pressemeldingen, og veldig vanskelig å finne konkret informasjon om. Men det foreslåtte totalbudsjettet for miljø- og utviklingsdepartementet (nå brutt opp i to egne departementer) for 2012 er på ca 4,9 milliarder (og dermed mangler jeg informasjon om ca 6,3 milliarder kroner).

Pressemeldingen nevner konkret at på miljøverndepartementets budsjett vil 154 milloner bli brukt på nasjonalparker, 40 millioner ekstra til arbeidet med å bekjempe lakseparasitt, 17 millioner ekstra til oppfølgingen av ny modell for lokal forvaltning av verneområder, 8 millioner ekstra til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene, syv millioner ekstra til erstatninger forbundet med fylkesvise verneområder, ti millioner til oppfølging av rovviltforliket, fem millioner kroner til tiltak for å sikre hubroen, og åtte millioner til arbeidet med vannforvaltning og opprydding i vassdrag med dårlig miljøkvalitet.

Disse budsjettsprioriteringene korresponderer dårlig med de såkalte ansvarsområdene og de uttrykte miljømålene som jeg har skrevet om tidligere i denne bloggserien annledning 40-års jubileumet til miljøverndepartmentent.

BUNNLINJE: Kostbar Klimapolitikk = MILLIARDER  vs  Klassisk Miljøvern =  MILLIONER

tirsdag 22. mai 2012

TRENGER VI EGENTLIG BØNDER I NORGE?*

I et innlegg noen måneder tilbake (Weekendblogg: Bønder i Byen, 28.01.2012) fortalte jeg om et avisintervju jeg gav i anledning et lokalpolitisk forslag om å legge ned alle gårdene i Stavanger kommune for dermed å frigjøre landarealer til bolig- og næringsutbygging.

I en kronikk i Aftenposten for ca et år siden (Ti myter om jordbruk, 04.05.2011) - perfekt timet med jordbruksoppgjøret - stilte tre forskere indirekte et enda større spørsmålet: Trenger vi jordbruksproduksjon i Norge? Dette spørsmålet ble stilt gjennom diskusjon av de følgende ti påståtte myter:
1. Den norske selvforsyningsgraden av mat er på bare 50 prosent.
2. Alle land bør ha som mål å produsere sin egen mat.
3. Norge kan bli avstengt fra verdensmarkedet, som under annen verdenskrig.
4. Jordbruksstøtten er avgjørende for sysselsettingen i distriktene.
5. Dagens jordbrukspolitikk gir et vakkert kulturlandskap.
6. Norsk mat er billig. Mens vi i 1980 brukte 20 prosent av inntekten på mat, brukes nå under 12 prosent.
7. Norsk jordbrukspolitikk skader ikke u-land. Det er EU og USAs eksportsubsidier som gjør det – ikke norsk produksjon for eget befolkning.
8. Norge fremmer utvikling, siden vi tillater fri import fra de aller fattigste landene.
9. Det nytter ikke å importere fra u-land, siden bare rike godseiere vil profitere og ikke fattige bønder.
10. Av hensyn til miljøet bør vi spise kortreist mat, altså norsk mat.
Omtrent et år seinere følger en av kronikk forfatterne opp med nok et kontroversielt debattinnlegg - igjen strategisk timet med dette årets jordbruksoppgjør. I følge analyser foretatt av UiB Post doc Ivar Gaasland, rapportert i Dagbladet (Kravstore bønder, 16.05.2012), utgjør samlet støtte siden midten av 70-tallet (starten på det norske oljeeventyret) 2400 milliarder kroner i alternativkostnader, basert på utregning av hva de årlige støttebeløpene ville ha vokst til dersom de hadde blitt satt inn i et investeringsfond i stedet. Til sammenlikning er verdien av Statens Pensjonsfond utlandet (det såkalte oljefondet) i dag på ca 3400 milliarder kroner.

Les hele Aftenposten kronikken fra i fjor her. Les debattinnlegget i Dagbladet her. Få full dekning av årets jordbruksoppgjør i avisen Nationen her.

Så hva er svaret på spørsmålet: Trenger vi/bør vi ha bønder i Norge? Svaret mitt vil være det samme som det jeg gav til journalisten i ovenfornevnte intervju: Det er avhenging av om dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det hersker ingen tvil om at norsk landbruk, eller mer bestemt norsk matproduksjon, ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Men landbruksvirksomhet og jordvern er assosiert med en rekke allmenngoder med nytteverdier som ikke er reflekterte i matproduktmarkedene. Disse inkluderer faktorer som et minimum matvareberedskap, sikring av utmarkstilgang og bruk, levende bygder og vakre kulturlandskap, og bevaring av særnorske landbrukstradisjoner og kulturarv.

Dersom disse allmenngodeverdiene er av tilstrekkelig størrelsesorden, og de ikke kan bli kostnadseffektivt sikret på annet vis, er det mulig at opprettholdelse av norsk landbruk gjennom statlige støtteoverføringer kan rettferdiggjøres fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Hvor store må disse allmenngodeverdiene være for at norsk jordbruk kan sies å være samfunnsøkonomisk lønnsomt? I følge Gaaslands innlegg i Dagbladet utgjorde direkte og indirekte jordbruksstøtte ca 24 milliarder kroner i 2011. I år ønsker bøndene et oppgjør som innebærer to milliarder ekstra, altså 26 milliarder kroner total. Fordelt på de ca 2.2 millioner skattebetalende husholdningene i Norge er dette ca Kr 12 000 kroner per år. Med andre ord, dersom allmenngodene assosiert med opprettholdelse av landbruket er verdt minst 1000 kroner per husholdning per måned, kan jordbruksstøtten rettferdiggjøres samfunnsøkonomisk.

*Takk for flott sakstips og avisreferanser til Leidulf Grude!

fredag 18. mai 2012

ZERO & TRANSNOVA

Ideen om å spesialisere seg på bekymring for klimaendringer og i særdeleshet norske klimautslipp - har virkelig vist seg å være god forretning for ZERO siden oppstarten av stiftelsen i 2002.

I følge nylig publiserte regnskapstall for 2011 har stiftelsen hatt enda et fenomenalt år med vekst i inntektene. Som grafen nedenfor viser steg driftsinntektene med over fire millioner fra 20,7 millioner til 24,9 millioner kroner mellom 2010 og 2011. Siden 2003 har den gjennomsnittelige årlige vekstraten i inntekter vært på ufattelige 45 prosent. [Se hele ZERO regnskapet her.] 


Hvor kommer så disse inntektene fra? Jo, de er hovedsaklig generert gjennom diverse samarbeidsforhold mellom ZERO og såkalte støttespillere, både fra privat og offentlig sektor. På hjemmesiden sin lister stiftelsen selv opp sine støttespillere samt forklarer hvilke prinsipper som ligger til grunn for aksept av økonomiske bidrag.

Som forklart MILJØØKONOMENE i personlig brev fra Daglig Leder i ZERO, Einar Håndlykken, - i respons til en rekke kritiske innlegg skrevet om stiftelsen her på bloggen -  kommer ca 5 prosent av inntektene (i overkant av 1 million kroner) i form av direkte statsstøtte, mens ca 17 prosent av inntektene (i overkant av 4 millioner kroner) er prosjektstøtte fra  forskjellige offentlige instanser.

Blant annet har ZERO de siste årene mottatt en rekke fem- og sekssifrede beløper fra TRANSNOVA. Jeg har tidligere rettet søkelyset mot det statlige organet TRANSNOVA som har som diffust formål å fremme ”bærekraftig mobilitet” herunder ”klimaeffektiv transport”.

I gårsdagens papirutgave av VG (Miljøtoppen sitter på begge sider av bordet, 17.05.2012) kom det frem at ZEROs avdelingsleder innefor transport, Gøril Andreassen, har sittet på i TRANSNOVAs såkalte fagråd i perioden hvor disse tildelingene har kommet. Historien som VG forteller føyer seg inn i rekken av nylige saker om tvilsom og korrupsjonsaktig forvaltning av offentlige midler.

Det som er spesielt interessant, og potensielt graverende, i denne saken - men som ikke kom frem i VG artikkelen - er at ZERO en årrekke jobbet målrettet for at dette statlige organet skulle opprettes. Etter at TRANSNOVA ble en realitet viser det seg at ZERO har mottatt flere millioner kroner (totalt 8.6 i følge VG artikkelen) i prosjektstøtte fra disse. Og det stopper ikke med det. ZERO har videre gått offensivt ut på banen og fremmet forslag om at TRANSNOVAs årlige budsjettramme skal økes fra dagens ca 75 millioner kroner til hele 2 milliarder kroner per år. Dette kan leses i ZEROs såkalte ”innspill til statsbudsjettet 2012”.

I lys av den informasjonen som nå har kommet frem i media om forholdet mellom ZERO og TRANSNOVA skulle det vært veldig interessant å fått vite mer om de spesifikke pengesøknadene som ZERO har sendt inn til TRANSNOVA de siste 3-4 årene.

Hvor mange av ZERO sine søknader har blitt avslått? Hvilke av TRANSNOVAs programområder ble tilsøkt? Hvilke konkurrerende prosjekter ble avslått de gangene ZERO fikk innvilgninger? Hvordan argumenterte ZERO på forhånd at prosjektene deres skulle bidra til utslippsreduksjoner og hvordan er prosjektene blitt dokumentert (av ZERO) og evaluert (av TRANSNOVA) i ettertid, med hensyn til dette?

Disse spørsmålene er det den norske pressen (og Stortinget) som må ta ansvar for å grave videre i. Det som er sikkert er at de som sitter med makten i dag, og deler ut penger både til ZERO og TRANSNOVA, har liten motivasjon for å grave dypere i dette. [Som ytterligere eksempler på tette bånd mellom pengene og makten: Unni Berge gikk nettopp direkte fra stilling som nestleder og politisk ansvarlig i ZERO til å bli politisk rådgiver for den nye utviklingsministeren Heikki Holmås. Mens TRANSNOVA ansatte kjører elbiler i ZERO rallyet som de har bevilget penger til.]

Uansett utfallet av eventuelle videre etterforskninger, er det min klare mening at ingen flere offentlige kroner bør bevilges til ZERO, hverken direkte eller indirekte. ZERO er en egeninteressemaksimerende organisasjon som får betydelige inntekter fra å fremme innenlandske klimatiltak og en energipolitikk som vil påføre det norske samfunnet store merkostnader. Disse merkostnadene representerer midler som sårt er tiltrengt til andre og langt bedre offentlige formål. I tillegg er mange av klimatiltakene som ZERO forfekter dokumentert impotente i forhold til å redusere de globale utslippene.

Grovest av alt er allikevel at den politikken ZERO lobbyerer for vil medføre store ubøtelige skader på vår unike og verdifulle norske natur arv.

onsdag 16. mai 2012

MILJØVERNDEPARTEMENTETS MILJØMÅL

I forbindelse med miljøverndepartementets 40 års jubileum skrev jeg i går om dets eksplisitte ansvar og implisitte prioriteringer.

Disse var uttrykt i form av elleve såkalte ansvars-/resultatsområder: 1) levende hav og kyst, 2) livskraftige elver og innsjøer 3) frodige våtmarker, 4: mangfoldige skoger 5) storslått fjellandskap, 6) verdifulle kulturminner og kulturlandskap, 7) godt bymiljø, 8) aktivt friluftsliv, 9) Giftfritt miljø, 10) ren luft, og 11) stabilt klima.

Hvert ansvarsområde er videre systematisert og presentert gjennom konkrete nasjonale mål. For eksempel, for storslått fjellandskap (5), er følgende miljømål formulert:
5.1. Utryddingen av truede arter i fjellet skal stanses, og status for arter i nedgang skal være forbedret innen 2020.

5.2. Mangfoldet av naturtyper i fjellet skal tas vare på eller gjenopprettes innenfor sitt naturlige utbredningsområde, også slik at alle arter forekommer i levedyktige bestander. Det genetiske mangfoldet og viktige økologiske funksjoner og tjenester skal tas vare på.

5.3. Alle høstbare bestander av planter og dyr i fjellet skal forvaltes økosystembasert og høstes bærekraftig slik at artene opptrer i levedyktige bestander innenfor sitt naturlige utbredningsområde innen 2020.

5.4. Villreinen skal sikres i levedyktige bestander i sine naturlige utbredningsområder i Sør-Norge.

5.5. Det skal årlig være 39 ynglinger av jerv.

5.6. De mest truede naturtypene i fjellet skal ha status som utvalgte naturtyper.

5.7. De mest truede artene i fjellet skal ha status som prioriterte arter.

5.8. Et representativt utvalg av naturtypene i fjellet skal vernes for kommende generasjoner.

5.9. Verneverdiene i verneområdene skal opprettholdes/gjenopprettes.
5.10. Ved innførsel og utsetting av fremmede organismer skal vesentlige uheldige følger for naturmangfoldet unngås. For de mest skadelige fremmede organismene som allerede er satt ut i norsk natur skal tiltak for å bekjempe disse være satt i gang eller gjennomført.

5.11. Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å hindre uønsket nedbygging i fjellet.

5.12. På Svalbard skal omfanget av villmarkspregede områder opprettholdes. Naturmangfoldet skal bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet, og verneområdets verdi som referanseområder for forskning skal sikres.

5.13. Transport og ferdsel på Svalbard skal ikke medføre vesentlige eller varige skader på vegetasjon eller forstyrre dyrelivet. Svalbards natur skal kunne oppleves uforstyrret av motorisert ferdsel og støy, også i områder som er lett tilgjengelige fra bosettingene.
Disse målene er diskutert i detaljer for hvert av de elleve ansvarsområdene i rapporten Norske Miljømål.

tirsdag 15. mai 2012

2052

I anledning feiringen av 40-års  jubileet gjennomfører Miljøverndepartementet en rekke arrangementer. Et av disse arrangementene var viet lanseringen av Jørgen Randers nye bok, "2052".

"2052" er en bok som handler om hvordan verdensøkonomien vil se ut 40 år inn i fremtiden.  I 1972 var Randers en av forfatterne av boken "Limits to Growth". Denne boken, som også kom ut i en revidert versjon i 2004, ble en sentral bok for mange i miljøbevegelsen. De dystre fremtidsutsiktene som ble tegnet opp  i denne boken, hvor naturressursene raskt ble brukt opp og den økonomiske veksten stagnerte helt,  var i overkant pessimistiske. En årsak til denne sterke pessimismen var at modellene som lå til grunn for analysen ikke tok tilstrekkelig i betraktning økonomiske mekanismer, som for eksempel prismekanismer, teknologisk fremgang og muligheter for substitusjon.

Jeg hadde like fullt glede av å lese boken om grenser for vekst i studietiden. Ikke bare var den hensiktsmessig å lese for å forstå mer av hva som rører seg i diskusjonen om miljø og økonomisk vekst, den var også en viktig inspirasjon for å lære mer om miljø- og ressursøkonomi.

I følge Aftenposten tegner Randers også i sin nye bok et dystert bilde av utviklingen i verdensøkonomien for de kommende 40 årene.

Man kan si mye om de som til envher tid kommer med dystre spådommer om fremtiden.  Men skal man argumentere i mot deres syn så må man i allfall sette seg inn i hva de mener og forstå hvordan de har kommet fram til dommedagsprofetiene.  Jeg kommer derfor til å sette "2052" opp på leselisten.

MILJØVERNDEPARTEMENTETS ANSVARSOMRÅDER

I går annonserte jeg at denne uken vil bli dedisert til å formidle informasjon om Norges Miljøverndepartementet, som med etablering i 1972 feirer 40 år dette året. La oss begynne med å se nærmere på departementets uttrykte ansvarsområder. Disse beskrives på regjering.no på følgende vis:
Ansvarsområder
Miljøverndepartementet har et særlig ansvar for regjeringens miljøpolitikk. Departementet skal ta initiativ til, utvikle og gjennomføre tiltak gjennom egne virkemidler, men også være pådriver overfor ulike sektormyndigheter på nasjonalt nivå. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens miljøpolitiske mål og sørge for resultatoppfølging av miljøpolitikken. Miljøverndepartementet legger vekt på at miljøpolitikken får en lokal forankring og stimulerer til lokalt miljøarbeid. Samarbeid og dialog med næringslivet er også en viktig del av miljøpolitikken. Internasjonalt miljøsamarbeid er en forutsetning for å kunne møte de regionale og globale miljøutfordringene. Miljøforvaltningen bidrar på en rekke arenaer for å sikre at det internasjonale miljøsamarbeidet på alle nivåer bygges ut og strykes.

Resultatområder
Miljøverndepartementets arbeid er delt inn i 11 resultatområder. Det enkelte resultatområde retter fokus mot de viktigste miljøutfordringene og synliggjør regjeringens samlede miljøpolitiske satsing. Resultatområdene omfatter miljøpolitiske utfordringer som går på tvers av departementer og sektorer.

Resultatområde 1: Levende hav og kyst
Resultatområde 2: Livskraftige elver og innsjøer
Resultatområde 3: Frodige våtmarker
Resultatområde 4: Mangfoldige skoger
Resultatområde 5: Storslått fjellandskap
Resultatområde 6: Verdifulle kulturminner og kulturlandskap
Resultatområde 7: Godt bymiljø
Resultatområde 8: Aktivt friluftsliv
Resultatområde 9: Giftfritt miljø
Resultatområde 10: Ren luft
Resultatområde 11: Stabilt klima
Et par ting er slående med denne beskrivelsen. For det første er det interessant å se hvor mange tilsynelatende ikke-klima relaterte ansvars-/resultatsområder er nevnt. Det reiser følgende spørsmål verdt å utforske videre: Gjenspeiles dette i de faktiske budsjettmessige og arbeidsinnsatsmessige prioriteringene som utøves av den nåværende regjeringen og miljøverndepartementet? Den andre slående tingen er det siste listede resultatsområdet: stabilt klima. Det reiser følgende spørsmål: Hvordan kan dette være en satsingsprioritet for et lite land med 5 millioner innbyggere og promiller av verdens totale klimagassutslipp? Er det noen andre som synes dette virker litt pompøst?

mandag 14. mai 2012

MILJØVERNDEPARTEMENTET 40 ÅR

Det norske Miljøverndepartementet ble etablert i 1972, som verdens andre statlige regjeringsorgan for miljøvern (etter United States Environmental Protection Agency som ble opprettet i 1970) og er med det 40 år dette året.

I forbindelse med 40 års jubileumet har det de disse dagene blitt foretatt flere media fremstøt og avholdt en rekke feiringsarrangementer. Se blant annet dette inslaget i NrKs Dagsnytt 18 og dette interessante intervjuet med Gro Harlem Brundtland.

MILJØØKONOMENE dediserer denne uken til å gjøre leserne mer kjent med det norske Miljøverndepartementet og dets organisering, rammebetingelser, ansvarsområder, miljømål, og utrettelser. Sjekk innom gjennom uken for daglige oppdateringer!

fredag 11. mai 2012

FREDAGS ØLBLOGG: GRATULERER MED DAGEN PROFESSOR!

Friedrich (August Von) Hayek ble født 8. mai 1899, altså for 113 år siden denne uken. Han levde et langt liv og rakk å bli beæret med Nobelsprisen i økonomi i 1974. Han døde 92 år gammel den 23. mars 1992.

Hayek levert store bidrag til makrøøkonomi, men er i dag kanskje mest elsket (og hatet) for sine betraktninger rundt kollektivismens fatalitet og prisdannelsesmekanismens fortreffelighet.

Her er en veldig morsom og moderne tolkning av den filosofiske kampen mellom Hayek versus Keynes med hensyn til makroøkonomisk politkk:
Vi hever champagneglasset og gir en posthum skål til den brilliante professor Hayek! Ha en riktig flott fredag og weekend kjære lesere – Hilsen MILJØØKONOMENE!

torsdag 10. mai 2012

IGNORANT ELLER KLIMAPROFITØR? DEL 2: EINAR HÅNDLYKKEN

I stedet for å svare på medblogger Petters sviende tiltale av Zero og de andre klimaspesialiserte miljøstiftelsene i Klassekampen (Klimatiltak mot sin hensikt, 23.04.12) omtalt her, går daglig leder i Zero, Einar Håndlykken, ut i samme avis og angriper bruk av natur gass til å forsyne oljeplattformer med strøm under påstand om at dette er mer forurensende enn bruk av kullkraft (Soria Moria til havs, Klassekampen papir utgave 04.05.12).

I innlegget kommer Håndlykken med Zeros sedvanlig entusiasme for å bringe elektrisitet fra land ut til oljeplattformene: ”Hva er så alternativet? Svaret er enkelt: Innlagt strøm. Alternativet til forurensende gasskraftverk på hver enkelt plattform er enkelt og greit å dra lange og avanserte skjøteledninger fra norskekysten og ut til installasjonene offshore. Slik kan vi forsyne plattformene med strøm fra land, den samme strømmen som du og jeg har innlagt i stikk-kontaktene våre. Den 1. oktober 1885 ble det første norske elektrisitetsverket satt i drift i min hjemby, Skien. 126 år seinere er det på tide at også oljesektoren får nyte godt av innlagt strøm fra de fantastiske, norske fornybare og utslippsfrie energiressursene.

I innlegget spekulerer Håndlykken i politikernes motiver for å tillate offshore gasskraft: ”Hva var logikken i at sentrumsregjeringen gikk til det skritt å gå av for å hindre gasskraftverk på land, mens den samtidig ga tillatelse til gasskraftverk til havs?...Det som er sikkert, er at en genuin vurdering av de miljømessige sidene ved saken ikke kan være forklaringen på hvorfor gasskraftverk til lands og til havs behandles helt forskjellig. Et urenset gasskraftverk blir ikke mer miljøvennlig av at det står langt til havs. Snarere tvert om.

La oss igjen (som i DEL 1: FREDRIC HAUGE) se bort fra det faktum at reduksjoner i CO2 fra allerede kvotepliktig sektor vil ha null effekter på globale klimautslipp som demonstrert i flere analyser og påpekt av en rekke eksperter. La oss videre se bort fra at CO2 utslipp i petroleumssektoren i tillegg er underlagt nasjonalt ensidige (særnorske) CO2 avgifter som bringer signifikante inntekter til staten (til glede for Zero).

Håndlykken vier ikke ett eneste avsnitt - ikke en eneste setning - faktisk ikke et eneste ord (!), til samfunnsøkonomiske kostnadsbetraktninger. Ei heller nevner Håndlykken uunngåelig nedbygging av uberørt norsk natur og miljøskadene fra den massive fornybare energisatsingen på land - som skal forsyne elektrifiseringen (og gjøre Norge til Europas fornybare batteri).

Tvert om, Håndlykken virker stolt over de forestående naturinngrepene (se illustrerende NVE kart over tilsøkte småskala vannkraftverk nedenfor): At strømmen i disse ledningene vil være fornybar energi, kan vi fastslå med stor sikkerhet. Norge er i ferd med å gå inn i et betydelig kraftoverskudd som følge av mer regn og etableringen av det norsk-svenske el-sertifikatmarkedet. Kraftmengder tilsvarende mer enn 50 Alta-kraftverk er det nå lovfestet at skal bygges ut i Norge og Sverige før 2020.Hvordan kan slike ulogiske politiske utspill og posisjoner – leksikografiske preferanseuttrykk i favør ekstremt kostbare, impotente særnorske tiltak for adressere ett globalt miljøproblem – komme fra individer og ideelle organisasjoner som påstår at de er genuint opptatt av miljøet?

MILJØØKONOMENE spør: Er Einar Håndlykken bare en idealistisk ignorant eller er han en slu klimaprofitør på vegne av den stadig voksende "miljøstiftelsen" Zero?

onsdag 9. mai 2012

IGNORANT ELLER KLIMAPROFITØR? DEL 1: FREDRIC HAUGE

I en skarp kritikk av regjeringens foreslåtte sykkelsatsing (Refser Jens for sykkeltiltak, VG Nett 28.04.12)  kommer Bellonas Fredric Hauge med et selvskadende forsøk på bruk av økonomiske argumenter i favør såkalt elektrifisering av offshore oljeutvinning som god klimapolitikk for Norge:
Bellona-leder Frederic Hauge mener Jens Stoltenbergs sykkeltiltak i klimameldingen er helt på jordet.  
Hauge sammenligner den nyeste sykkeloppfordringen fra statsminister Stoltenberg med Bjørnøys genserutspill. Det er på nivå med Bjørnøys genser, sier Hauge. Han viser til tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy, som i 2006 anbefalte folk å ta på seg en genser for å bruke mindre strøm.Det var jo helt på jordet. Jeg synes dessverre at Stoltenbergs sykkelsatsing for et bedre klima, er på samme nivå som Bjørnøys genser; helt på jordet, sier Hauge.

Liten effekt
Og dere må ikke misforstå: Jeg synes det er utmerket at Stoltenberg vil ha oss til å sykle mer. Men det passer i en helsemelding, ikke i en klimamelding, for effekten er latterlig liten. Sykkel er det dyreste av alle CO2-tiltak i klimameldingen, i den forstand at effekten er så liten, sier han.

Bellona har regnet på det og funnet ut at alle andre tiltak har mye større klimaeffekt. Her er noen eksempler: Sykkelsatsingen er en dobling av investeringer i gang- og sykkelveier, en økning på 300 millioner kroner. Det vil gi ett kutt på 1500 tonn CO2. Dersom disse ekstra 300 millioner kronene ble brukt på elektrifisering av sokkelen med tiltakskostnad på eksempelvis 2000 kroner per tonn, får vi kutt på 150.000 tonn, ifølge Bellona. Altså 100 ganger større reduksjoner i CO2-utslippene, sammenlignet med sykkel, sier Hauge.
La oss se bort fra det faktum at reduksjoner i CO2 fra allerede kvotepliktig sektor vil ha null effekter på globale klimautslipp som demonstrert i flere analyser og påpekt av en rekke eksperter.

La oss videre late som at miljøkostnadene fra inngrep i norsk natur forbundet med utbygging av fornybar energi produksjon og infrastruktur (som skal forsyne elektrifiseringen) ikke eksisterer.

Hvorfor i all verden argumenterer egentlig Fredric Hauge og Bellona så sterkt for en type tiltak (elektrifisering) som er et av de dyreste klimatiltakene vi kan foreta oss her innenlands (se Kr 2000 på Klimakur grafen nedenfor)? Hvorfor er Hauge & Bellona egentlig så fanatisk opptatt av at klimatiltak skal skje i dette lille landet Norge som bidrar trivielt til de globale klimautslippene?

Med alternativkostnadslogikken som Fredric Hauge viser at han godt forstår og selv kan bruke i sin kritikk av regjeringen, kunne Norge kjøpt 150 000 tonn med utenlandsreduksjoner til en kostnad langt under 50 millioner kroner (under 15 millioner kroner dersom disse kom fra oppkjøp av CO2 kvoter). Deretter kunne vi brukt over 250 millioner kroner til andre gode formål, som for eksempel, forbedret eldreomsorg i Norge eller bekjempelse av barnedødelighet i fattige land.

MILJØØKONOMENE spør: Er Fredric Hauge bare en idealistisk ignorant eller er han en slu klimaprofitør på vegne av den stadig voksende "miljøstiftelsen" Bellona?

tirsdag 8. mai 2012

HVOR MILJØØKONOMENE KOMMER TIL Å VÆRE I MORGEN!

Professor Ståle Navrud fra UMB - Norges fremste samfunnsøkonomiske forsker på verdsetting av miljøgoder - er på besøk på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUiS). I dag har Petter og jeg arbeidsmøte med ham angående nåværende forskningsprosjekter. I morgen skal han holde institutt seminar. Alle som er interesserte er velkomne!


SEMINAR ØKONOMI OG FINANS
Velkommen til åpent seminar onsdag 9. mai kl 11:30 med Ståle Navrud fra Handelshøgskolen ved UMB

Tittel:
Valuing Human Lives in Cost-Benefit Analyses of Environmental, Transport, and Health Policies: A Global Meta-Analysis of Stated Preference Studies.

Abstract: We conduct, to our knowledge,  the first global meta-analysis (MA)  of stated preference (SP) surveys of mortality risk valuation. The surveys ask adults their willingness to pay (WTP) for small reductions in mortality  risks, deriving estimates of the sample mean value of statistical life (VSL) for environmental, health, and transport policies. We explain the variation in VSL estimates  by differences  in the characteristics of the SP methodologies applied,  the population affected,  and the characteristics of the mortality  risks valued,  including  the magnitude of the risk change.  The mean  (median) VSL in our full data  set of VSL sample  means  was found  to be around $7.4 million (2.4 million)  (2005 U.S. dollars).  The most important variables explaining  the variation in VSL are gross domestic  product (GDP) per capita and the magnitude of the risk change valued. According  to theory, however, VSL should be independent  of the risk change.  We discuss and test a range of quality screening  criteria  in order  to investigate the effect of limiting the MA to high-quality  studies.  When  limiting the MA to studies  that  find statistically  significant differences in WTP using external  or internal scope tests (without  requiring  strict proportionality), we find that mean VSL from studies that pass both tests tend to be less sensitive to the magnitude of the risk change. Mean VSL also tends to decrease when stricter screening criteria are applied. For many of our screened models, we find a VSL income  elasticity  of 0.7–0.9, which is reduced to 0.3–0.4 for some subsets  of the data that satisfy scope tests or use the same high-quality  survey.

Seminaret finner sted i Ellen & Axel Lunds hus H-125 kl 11:30.

mandag 7. mai 2012

HARDANGERAKSJONEN 2012

Som støttespillere til Hardangeraksjonen mottar Petter og jeg regelmessige oppdateringer. Her er den siste, som forøvrig annonserer årets første demonstrasjon:

Emne: Hardangeraksjonen kjempar vidare!

Kjære støttespelar:
400 år f. Kr var det ei rettsak i Aten. Filosofen Sokrates var skulda for å villeia ungdomen og for ikkje å fylgja lovene. Under rettsaka vedgjekk Sokrates at han var som ein klegg i eit dorskt samfunn. På same måte prøver Hardangeraksjonen å vera ein klegg i det norske samfunnet. Slik Sokrates med sine enkle spørsmål evna å terga opp folk i viktige posisjonar i samtida si, prøver Hardangeraksjonen det same i vår samtid. Kva hjelper det klimaet å flytta utsleppa til andre land? Kvifor bruka forsyningstryggleik som kamuflasje for storstilt krafttransport? Kvifor seier dei at pengar ikkje spelar inn på kva løysning som vert valt, når det er pengane som styrer?

Fyrste aksjon:
Hardangeraksjonen kjempar vidare mot ein profittbasert bransje. Og me treng deg med på laget. Når naturen i Hardanger er på det vakraste, slår me til med ein storaksjon. Datoen for denne er sett til 19 mai. Set dagen av i kalendaren og sei ifrå til oss om du vil vera med. Me treng mange folk for å få saka opp i media igjen!

Ny heimeside.  
Kortfilm frå fjorårets aksjonar.   
Bli medlem i Hardangeraksjonen

MILJØØKONOMENE oppfordrer leserne til å støtte Hardangeraksjonens kamp mot elektrifiseringsgalskap og monstermastene!

FORSKNING PÅ MILJØBILER & KLIMABILER

Nedenfor er referanser og sammendrag  av tre interessante artikler rundt temaet miljøbiler. Bunch m.fl. (1993) er kanskje det første seriøse mikroøkonomiske studiet på dette temaet, mens Hidrue m.fl. (2011) er en av de nyligste artiklene om preferanser og betalingsvillighet. Den tredje artikkelen,  Samaras & Meisterling (2008) er et ingeniør-teknisk livssyklusstudie som sammenlikner utslipp forbundet med forskjellige teknologier og fremtidige infrastrukturscenarier.

Bunch, D.S., Bradley, M., Golob, T.F., Kitamura, R., G.P. Occhiuzzo (1993): Demand for clean-fuel vehicles in California: A discrete-choice stated preference pilot project. Transportation Research Part A: Policy and Practice 27(3): 237-253.
AbstractA study was conducted to determine how demand for clean-fuel vehicles and their fuel is likely to vary as a function of attributes that distinguish these vehicles from conventional gasoline vehicles. For the purposes of the study, clean-fuel vehicles are defined to encompass both electric vehicles and unspecified (methanol, ethanol, compressed natural gas or propane) liquid and gaseous fuel vehicles, in both dedicated or multiple-fuel versions. The attributes include vehicle purchase price, fuel operating cost, vehicle range between refueling, availability of fuel, dedicated versus multiple-fuel capability and the level of reduction in emissions (compared to current vehicles). In a mail-back stated preference survey, approximately 700 respondents in the California South Coast Air Basin gave their choices among sets of hypothetical future vehicles, as well as their choices between alternative fuel versus gasoline for hypothetical multiple-fuel vehicles. Estimates of attribute importance and segment differences are made using discrete-choice nested multinomial logit models for vehicle choice and binomial logit models for fuel choice. These estimates can be used to modify present vehicle-type choice and utilization models to accommodate clean-fuel vehicles; they can also be used to evaluate scenarios for alternative clean-fuel vehicle and fuel supply configurations. Results indicate that range between refueling is an important attribute, particularly if range for an alternative fuel is substantially less than that for gasoline. For fuel choice, the most important attributes are range and fuel cost, but the predicted probability of choosing alternative fuel is also affected by emissions levels, which can compensate for differences in fuel prices.

Hidrue, M.K., Parsons, G.R. , Kempton, W. , M.P. Gardner (2011): Willingness to pay for electric vehicles and their attributes. Resource and Energy Economics 33(3): 686-705.
Abstract
This article presents a stated preference study of electric vehicle choice using data from a national survey. We used a choice experiment wherein 3029 respondents were asked to choose between their preferred gasoline vehicle and two electric versions of that preferred vehicle. We estimated a latent class random utility model and used the results to estimate the willingness to pay for five electric vehicle attributes: driving range, charging time, fuel cost saving, pollution reduction, and performance. Driving range, fuel cost savings, and charging time led in importance to respondents. Individuals were willing to pay (wtp) from $35 to $75 for a mile of added driving range, with incremental wtp per mile decreasing at higher distances. They were willing to pay from $425 to $3250 per hour reduction in charging time (for a 50 mile charge). Respondents capitalized about 5 years of fuel saving into the purchase price of an electric vehicle. We simulated our model over a range of electric vehicle configurations and found that people with the highest values for electric vehicles were willing to pay a premium above their wtp for a gasoline vehicle that ranged from $6000 to $16,000 for electric vehicles with the most desirable attributes. At the same time, our results suggest that battery cost must drop significantly before electric vehicles will find a mass market without subsidy.
Samaras, C., Meisterling K. (2008): Life Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emissions from Plug-in Hybrid Vehicles: Implications for Policy. Environmental Science and Technology 42: 3170–3176.
Abstract
Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), which use electricity from the grid to power a portion of travel, could play a role in reducing greenhouse gas (GHG) emissions from the transport sector. However, meaningful GHG emissions reductions with PHEVs are conditional on low-carbon electricity sources. We assess life cycle GHG emissions from PHEVs and find that they reduce GHG emissions by 32% compared to conventional vehicles, but have small reductions compared to traditional hybrids. Batteries are an important component of PHEVs, and GHGs associated with lithium-ion battery materials and production account for 2–5% of life cycle emissions from PHEVs. We consider cellulosic ethanol use and various carbon intensities of electricity. The reduced liquid fuel requirements of PHEVs could leverage limited cellulosic ethanol resources. Electricity generation infrastructure is long-lived, and technology decisions within the next decade about electricity supplies in the power sector will affect the potential for large GHG emissions reductions with PHEVs for several decades.

fredag 4. mai 2012

MILJØPRAT VERSUS MILJØVALG

Via forskning.no:
Fra Miljøprat til Miljøvalg 
Vi vet godt hva vi skal gjøre for å oppføre oss miljøvennlig, men det er langt mellom liv og lære. Vi gir myndighetene skylden for gapet.

Det er få som vil bekjenne at de ikke synes miljø og ressursvern er viktig. Det mangler heller ikke på kunnskap om hva vi kan gjøre for å opptre mer miljøvennlig. Dette har likevel ikke resultert i en mer bærekraftig utvikling for verden.

– De færreste er villige til å endre sitt forbruk, konstaterer Caroline Dale Ditlev-Simonsen.

Hun er forsker og nestleder ved Senter for bedriftens samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI.

Gap mellom liv og lære 
Ditlev-Simonsen har gjennomført en studie av gapet mellom liv og lære innen miljøvern i Norge. Hun tar for seg fem konkrete områder der vi sier noe annet enn det vi faktisk gjør. Dette er områder der det er fullt mulig å endre sin atferd.

1. Avfallssortering: 63 prosent i Oslo synes det er svært viktig at den enkelte husstand kildesorterer sitt avfall. Samtidig er det bare 40 prosent som deltar i den utvidede kildesorteringen.

2. Energiøkonomisering: Over 60 prosent sier de på bakgrunn av ny informasjon om menneskers påvirkning på global oppvarming, vil redusere energiforbruket sitt. Vannbåren varme er en viktig kilde til å redusere strømforbruk. Likevel er det bare 25 prosent av norske nybygg som er basert på vannbåren gulvvarme.

3. Kollektivtransport: 67 prosent av Norges befolkning er opptatt av hva de personlig kan gjøre for å verne om miljø og natur ressurser. Likevel er det kun fire prosent som velger tog når de skal ut og reise.

4. Sparedusj: Over 60 prosent sier at de på bakgrunn av ny informasjon om menneskers påvirkning på global oppvarming vil redusere energiforbruket sitt. Allikevel utgjør salget av sparedusj i det private markedet bare 25 prosent av salget (selv etter økt markedsføring).

5. Økologisk mat: 44 prosent sier at de er villige til å betale mer for sosialt og miljøansvarlige produkter. Regjeringen har som mål at 15 prosent av matomsetningen skal være økologisk i 2015. Tre prosent av det bøndene produserer er økologisk, men vi kjøper bare én prosent økologisk mat (de resterende to prosent blandes inn i standard mat). 
Les hele artikkelen her.

For samfunnsøkonomer/miljøøkonomer er disse observasjonene ikke noe forskningsmysterium:

I enhver valgsituasjon hvor forbrukere (eller husholdninger) står overfor to (eller flere) alternativer, som for eksempel valget mellom miljøvennlig eller konvensjonelt versjon av et produkt, vil 99.9 % av folk velge det alternativet som forventes å gi høyest netto nytteverdi til dem personlig. Med andre ord, marginalverdier veies opp mot marginalkostnader i identifiseringen av det som er optimalt valg (handling, kjøp, e.l.) for individet.

Dette er fundamental mikroøkonomisk teori. Når folk ikke kildesorterer, effektiviserer energibruk, reiser kollektivt, kjøper sparedusj, eller spiser økologisk, er det fordi det ikke er i deres nyttemaksimerende egeninteresse. De økonomiske insentivene til å velge miljøvennlig, eller disinsentivene mot å velge konvensjonelt, er ikke sterke nok. Med andre ord, kostnadene forbundet med såkalte miljøvalg er ansett å overstige nytteverdiene, relativt til alternativ adferd. Kostnadene kan dreie seg om penger (økologisk mat er dyrt), tid (å kildesortere krever ekstra innsats), ubekvemmelighet (mange kollektive transportalternativer har lav komfort), og kognitiv slitsomhet (det er vanskelig å orientere seg i elektronikkproduktenes verden).

Dersom adferdsendringer skulle være ønskelige fra et miljøpolitisk perspektiv, er det bare en ting som virker: økonomiske insentiver! Økonomisk politikk må rettes mot endring av kostnadene og nytteverdiene folk møter i markedsplassen og hverdagen generelt.* Som Alfred Marshall en gang så genialt beskrev den altomfattende samfunnsøkonomiske vitenskapen: ”Economics is the study of man in the ordinary business of life.” 

At økonomiske insentivering må til er konsistent med konklusjonen som forskeren i studiet, Caroline Dale Ditlev-Simonsen (som selv ikke er samfunnsøkonom), også kommer med: ” Myndighetene må i sterkere grad gripe inn ved å endre pris, tilgjengelighet, og utvalg av miljøteknologi, produkter og tjenester om vi skal styre mot en mer bærekraftig fremtid."**
 
*Dette betyr ikke nødvendigvis at slike adferdsendringer er ønskelige og bør frembringes gjennom økonomisk politikk. Dette vil være avhengig av de samfunnsøkonomiske kostnadene og nytteverdiene assosiert med alternative markeds-/samfunnsutfall (som, for eksempel, i tilfellet avfallssortering).

**At nåværende forbrukermønster i Norge, Europa, eller verdensbasis ikke er bærekraftig er en påstand som ikke har mye støtte i knapphetssignaler fra ressurspriser, diverse miljøstatistikker, helse- og levekårsdata, makroøkonomiske nøkkelstall for både utviklingsland og industrialiserte land, eller annen basis.

torsdag 3. mai 2012

GJESTEBLOGG: VERDSETTING AV HAVMILJØ

Potensiell Økonomisk Verdi av Naturbasert Rekreasjon i Nordland

Anne Haugstad*

I rapporten Økonomisk verdsetting av havmiljø – Anvendelse på havområdene i Lofoten - Vesterålen (Armstrong, m.fl. 2008) har forskere ved Norges Fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø og NORUT identifisert og estimert en rekke verdier som finnes i havområdet utenfor Lofoten-Vesterålen, med basis i såkalt Total Økonomisk Verdi (Total Economic Value – TEV).

Tradisjonell bruk av disse havområdene er hovedsakelig fiske og maritim transport, og områdene betegnes som særlig verdifulle og sårbare. Det har de siste årene vært økende interesse for oljeboring i de nordnorske havene. Miljøvernorganisasjonene kjemper imot, og meningen blant de politiske partiene har vært blandet. I mars 2011 la den rødgrønne regjeringen fram sin oppdaterte Forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Naturvernforbundet tolker planes konklusjon som følger: ”Det iverksettes ikke konsekvensutredning etter petroleumsloven i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Heller ikke i de områdene utenfor Lofoten som allerede er konsekvensutredet, skal det settes i gang petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden”.

Rapporten fra Norges fiskerihøgskole identifiserer bruksverdier og ikke-bruksverdier, og metoder for å innhente mål for disse verdiene er representert. Denne estimeringen er ment å være med på å styrke beslutningsgrunnlaget for helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder. I denne studien blir det tatt utgangspunkt i eksisterende verdier i havmiljøet, ingen spesifikk endring er gitt. Det fokuseres både på de direkte bruksverdier for Lofoten-Vesterålen området, og de indirekte bruksverdiene. I dette området inkluderer direkte bruksverdi reiseliv, fiskeri, oppdrett og videreforedling av marine produkter mens indirekte bruksverdier inkluderer naturbasert rekreasjon, avløp, gass- og klima regulering, habitatverdier.

Å sette en pris på naturen er med på å stille naturens verdi opp mot alternative verdier, her olje og gassutvinning, som oppstår med tap av naturen som følge, og verdsettingen kan inngå i nytte- kostnads evaluering av eventuelle utbygginger. Rapporten tar for seg verdisetting på mange ulike områder. Jeg vil gå nærmere inn på rapportens verdisetting på naturbaserte rekreasjonstjenester for lokalbefolkningen.

Rekreasjonstjenester som turer i naturen, ved havet, fiske og strandliv er ikke-markedsbaserte goder, og det eksistere ingen prislapp som angir hvor høyt folk verdsetter dem. Vi har flere miljøøkonomiske metoder som kan brukes til nettopp dette, blant andre: Reisekostnadsmetoden, hedonisk prising og betinget verdsetting. Slike studier er ikke blitt gjennomført for havområdene i Lofoten-Vesterålen, men rapporten presentere en noe annen tilnærming innen betinget verdsetting.

Vedsettingsmetoden rapporten har brukt kan antagelig klassifiseres som avslørte preferanser, og muligens viderekategoriseres innen ”hedonic pricing”. Kompensert variasjon angir hvor mye en person er villig til å gi opp av f.eks. inntekt for å få mer av naturbaserte rekreasjonstjenester, gitt at nyttenivået skal være uforandret. Tilsvarende kan kompensert variasjon angi hvor mye en person må bli kompensert dersom en mister tilgangen til f.eks. er naturbasert rekreasjonstjenester, gitt samme nyttenivå- På denne måten kan vi måle husholdninger verdsetting av naturbaserte rekreasjonsgoder.

Statistikker på lønnsnivå i landet viser at Oslo og Akershus ligger høyest. I tillegg viser flyttestatistikk at Oslo og Akershus er de viktigste tilflytningsfylkene for nordlendinger. Inntektsforskjellen mellom Nordland og Oslo/Akershus er i denne rapporten tolket som en kompenserende variasjon for ikke-materielle goder, herunder tilgang til rekreasjonstjenester. Det har blitt tatt utgangspunkt i lønnsforskjeller mellom Nordland og henholdsvis landsgjennomsnittet og Oslo, korrigert for forskjeller i levekostnader. Det ble tatt utgangspunkt i lønnsinntekt fordi det er denne folk i første omgang kan påvirke ved å flytte. Resultatet tolker forskerne som en kompenserende variasjon som betyr det personer bosatt i Nordland er villig til å oppgi av inntekt for å beholde tilgangen til ikke-materielle goder som tilhørighet, familie og naturbaserte rekreasjonstjenester. De valgte å ikke gjøre noe forsøk på å skille de tre sistnevnte godene på grunnlag av mangel på informasjon.

Rapporten sammenligner forskjellene i lønnsinntekt med hele landet og sammenlignet med Oslo fra egne beregninger og tall fra SSB. De tar i betraktning hvor mange som er arbeidsfør og forskjellene i deres lønnsinntekt, og korrigerer for levekostnader (som ansettes til å være 30 %). Sammenlignet forskjell i reell lønnsinntekt for mellom Nordland og hele landet er Kr 3 186 680 000 årlig.

Fra rapporten: ” Hvor mye av dette beløpet som kan tilskrives tilgangen på naturbaserte rekreasjonstjenester i Nordland har vi ikke noe holdepunkt for å uttale oss om, men vi kan stipulere at forholdet mellom ”inntektstapet” relatert til hele landet kan identifisere det som måler det spesielle ved å bo i Nordland, som er utover det å bo i nærheten av familie, venner og lignende. Vi vil derfor benytte denne differansen på 3,2 mrd kroner som proxy for rekreasjonsverdier for Nordland.” Dette utgjør ca Kr 13 000 per Nordland innbygger.

*Anne er førsteårs masterstudent i økonomi og ledelse på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og tar for tiden faget MØA350: Miljø- og Ressursøkonomi fra Gorm Kipperberg. 

onsdag 2. mai 2012

SAMMEN MOT SKOGPLANTING SOM KLIMATILTAK

De norske miljøinteressene (miljøstiftelser og miljøorganisasjoner) har gått sammen om å skrive et felles brev til opposisjonen på Stortinget. Bakgrunnen for brevet er at det i Klimameldingen varsles at regjeringen vil øke satsingen på planting av skog som klimatiltak. Miljøinteressene er bekymret for at mer skogplanting vil gå på bekostning av biologisk mangfold. Under følger et utvalg avsnitt fra brevet:
Undertegnende organisasjoner er glad for at klimameldingen endelig har kommet. Av hensyn til klima, natur og framtidige generasjoner er det viktig at tiltakene har reell klimaeffekt og ikke øker tapet av biomangfold.
....
Det er bred enighet i norske miljøvern- og friluftslivsorganisasjoner om at skogplanting på nye arealer vil kunne få svært negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv. Regjeringen har nedfelt som prinsipp at man skal satse på klimatiltak som er positivt både for klima og naturmangfold. Vi kan ikke forsøke å løse et problem (klimaproblemet) ved å øke et annet (tap av naturmangfold).
Skogplanting er et omstridt klimatiltak. Brevet til opposisjonen på Stortinget er derfor et godt initiativ og inneholder altså flere fornuftige formuleringer. Det er gledelig å registrere at miljøinteressene evner å se at hensiktsmessigheten av klimatiltak må vurderes nøye, både med hensyn til den reelle effekten et tiltak har på klimaet, men også med hensyn til de negative følgene et klimatiltak kan ha for natur- og miljø.

Men det miljøinteressene påpeker her må også gjelde i øvrige sammenhenger hvor (angivelige) klimatiltak ikke har reell virkning eller vil gå på bekostning av andre natur- og miljøverdier.

Særlig er dette relevant med tanke på de store, klimamotiverte utbyggingene vi nå står ovenfor i energisektoren. Mens miljøorganisasjonen SABIMA har uttrykt seg kritisk til de omfattende energiutbyggingsplanene i Norge, nettopp på grunn av at dette vil lede til endret arealbruk og tap av biomangfold, er standpunktet til flere av de store miljøstiftelsene, som Bellona og Zero, at store naturverdier skal ofres til fordel for ulike typer energiprosjekter. Når alle seriøse analyser peker på at energipolitikken som Bellona og Zero argumenterer for ikke vil ha de tilsiktede klimagevinster blir det klart at miljøregnskapet er negativt.

Tilsvarende bekymringer og argumenter som de som anføres i brevet fra miljøvernerne vil i høyeste grad gjelde også med tanke på den voldsomme stimulansen regjeringen har lagt opp til for å øke utbyggingene av fornybar energi. Likevel er det lite som tyder på at miljøinteressene vil gå sammen om å rette kritikk mot den norske energipolitikken.

Hvor er logikken i dette?

tirsdag 1. mai 2012

MILJØORGANISASJON MED TROVERDIGHET

Via ABCnyheter fredag 27.04.12:


Budskapet i utspillet ovenfor, og som kommer fra lederen i miljøorganisasjonen SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), har likheter med det som jeg formidler i min kronikk "Klimatiltak mot sin hensikt",  i Klassekampen mandag 23.april (se Gorms blogg om saken her).

Så langt har ingen fra Bellona eller Zero tatt til pennen og respondert på kritikken som jeg reiser i kronikken. Bellona og Zero svarer imidlertid på kritikken fra SABIMA. De tar som vanlig kritikken med stor ro og hevder fortsatt at det er viktig å bygge ut fornybar energi for å redusere utslippene i Norge. Men som jeg skriver i kronikken vil ikke utslippene gå ned som følge av den energipolitikken som Zero og Bellona her forfekter. Resultatet er at store naturområder bygges ned med kraftverk og overføringsledninger til ingen klimanytte. Dette er fullstendig meningsløst og fortjener på ingen måte betegnelsen miljøvern.

Det er gledelig å registrere at det finnes minst en miljøorganisasjon i Norge som evner å se på klima- og energipolitikken med et kritisk blikk. SABIMA er en liten miljøorganisasjon og er i dag langt mindre eksponert i mediene sammenliknet med større organisasjoner som WWF, Zero og Bellona. Dersom SABIMA forsetter å markere seg som en organisasjon med et seriøst og kritisk blikk på de viktige miljøsakene er det gode muligheter for at de etterhvert vil gi de store organsiasjonene tøff konkurranse i kampen om oppmerksomheten fra de store mediene.

SABIMA bør forsette å konfrontere de andre miljøstiftelsene i Norge når de mener at miljøpolitikken "konkurrentene" foreslår vil bære galt av sted. Fortsetter SABIMA å kritisere den meningsløse klima- og energipolitikken som vi er vitne til i Norge skal jeg gjøre en innsats for å bringe budskapet ut til et størst mulig publikum.