søndag 12. februar 2012

WEEKEND REBLOGG: ELEKTRIFISERING

Noen uker tilbake skrev Petter et flott innlegg om elektrifisering hvor han oppsummerte samfunnsøkonomers holdning til elektrifisering som klimapolitisk virkemiddel med følgende:
Blant økonomer er det bred enighet om at elektrifisering er et lite hensiktsmessig klimatiltak. Generelt er elektrifisering blant de dyreste tiltakene vi kan sette inn for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser. Velger vi å gjennomføre slike dyre tiltak betyr det at vi får færre utslippsreduksjoner igjen for pengene enn hva vi ville fått ved å velge de billigste tiltakene. Å velge den mest kostbare vegen er det motsatte av gunstig dersom målet er at vi skal "redde" klimaet.
Dette er en god påminnelse når disse folka igjen er på banen med tvilsomme analyser og samfunnsøkonomiske "zero intelligence" forslag. Les hele innlegget til Petter her. [Les også disse argumentene mot elektrifisering...]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar