torsdag 4. oktober 2012

GJESTEBLOGG: EN UNDERJORDISK IDE!

Miljøtanker fra en ikke-økonom*
T-BANE PÅ NORDJÆREN

Leidulf Grude
Masterstudent i historie, UiO

Ved å bygge en t-bane fra Tasta til Grannes kan en unngå de inngrepene i vårt bymiljø som bybane og busway vil føre med seg. Fra Grannes kan t-banen skrå over Forus til Sandnes i en nedgravd tunell, og derfra videre til Klepp og Bryne. En annen linje kan skrå over Forus fra flyplassen til dobbeltsporet på Jærbanen, i nedgravd eller opphøyd form.

Selv om en t-bane muligens blir dyrere enn alternativene kan den gi både SUS, UiS og Forus et raskt og pålitelig kollektivtilbud med plass til alle som vil med, med minimalt forbruk av den stadig knappere ressursen som plass er her i området. I Stavanger sentrum kan stasjonen nemlig bygges inn fra Olavskleiva, mens en på SUS og UiS kan gå ned i bakken.

*Leidulf Grude har tidligere gjesteblogget hos MILJØØKONOMENE i serien MILJØBETRAKTNINGER DEL 1, DEL 2 og DEL 3.

7 kommentarer:

 1. Vi må sikre at vi får en bane på Nord-Jæren - bra Leidulf! SSB sine moderate prognoser viser en befolkningsvekst i de fire "sentrumskommunene" fra 230 tusen til 310 tusen, og på Nord-Jæren fra 330 til 460 tusen innbyggere! Undergrunnsbanen fra Majorstua til Nationaltheateret åpnet i 1928 da Oslo hadde 330 tusen beregnet med dagens kommunegrense! Jeg tror det er nokså enkelt å vise at motstanderne av bane i vår region har et alt for snevert syn på gavinstpotensialet!

  SvarSlett
 2. Dette er et alternativ som det definitivt bør ses nærmere på. Penger allerede brukt på bybane og busway utredninger er irrelevante for fremtidige beslutninger. Det er aldri for seint å snu!

  Men det kan fort bli veldig dyrt å grave seg ned slik det blir foreslått av Leidulf. Her må ingen blir religiøse slik ungdomspolitikerne har en tendens til å være. Vi må heller ikke tillate at interessergrupper får lobbyere frem løsninger som er samfunnsmessige tapsprosjekter med astronomiske alternativkostnader. Makteliten må uansett ikke få lov til å ignorere samfunnsøkonomiske realitetene!

  Et annet transportpolitisk alternativ som det burde ses nærmere på er satsing på dramatisk forbedret privatbiltilgjengelighet med firefelts motorvei (eventuelt i to etasjer), der visjonen kan være at den blir befolket av 100 % autopilotdrevne supermiljøvennlige elbiler innen 2052.

  Dette kan enten bli ansett som et alternativ til baneløsningen eller som noe som kan være et supplement i den lokale transportporteføljen.

  SvarSlett
 3. Tom Hetland i SA foreslo å se nærmere på dette alternativet i 2011.

  http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Meir-trafikk-for-milliardane-2879291.html

  Hva skjedde?

  SvarSlett
  Svar
  1. Fordi jeg og flere andre ikke klarte å finne noe om det aktuelle emnet på nettet ble teksten overfor lagt ut som den er for å skape debatt i forkant av den endelige behandlingen av denne saken i partiene, bystyrer og fylkestinget.

   Tragedien i denne saken er at politikerne gikk inn for bybane for å være like gode som Bergen, før de hadde tenkt over de lokale forholdene. I neste omgang sa byråkratene det de trodde at politikerne ville høre.

   På grunn av samrøret mellom politikere og byråkrater har det blitt sløst bort mye tid og penger, samtidig som valget står mellom to like dårlige alternativer.

   Det ærligste ville være at politikerne tar et prestisjenederlag ved å ga inn for t-bane. På denne måten vil en slippe ekspropriasjoner med eventuelle rettssaker og kaos i anleggs-perioden, i tillegg til å få en løsning med stor kapasitet som ikke ligger alt for nær dobbeltsporet på Jærbanen.

   Fordi politikerne ikke vil klare å bli enige med hverandre bør dette spørsmålet legges ut til folkeavstemning i de berørte kommunene!

   Hilsen

   Leidulf Grude

   Slett
  2. Folkeavstemning er en flott ide! Både når det gjelder dette spørsmålet og flere andre viktige beslutninger i samfunnet. La oss ta (noe av) makten fra den politiske makteliten! Men da trengs det først konkrete kostnadsestimater på bordet, både for t-bane forslaget ditt og andre transportpolitiske konfigurasjoner, slik at borgerne kan være fullt informert i avstemningen.

   Slett
  3. Hallo Robsol

   I 2000 anslo Jernbaneverket at en slik løsning som vi snakker vil koste 2,25 milliarder. Takk til Anonym for denne linken til Tom Hetlands kommentarartikkel i SA: http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Meir-trafikk-for-milliardane-2879291.html

   Hilsen

   Leidulf Grude

   Slett