onsdag 12. desember 2012

VINTERLUFTEN I NORSKE TETTSTEDER

Her er luftkvaliteten i Stavanger for tiden:Sjekk luftkvaliteten der du bor, inkludert eventuelle overskridelser på luftkvalitet.info, nettsted utviklet og driftet av NILU. Mer om lokale luftforurensningsproblemer vinterstid i norske byer kan leses om i denne nyhetssaken fra KLIF:
Helseskadelig luft på kalde dager
07.12.12 Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning overskrides hver vinter i flere av de store byene. Kommunene har ansvaret for at den lokale lufta ikke er helseskadelig.

Veitrafikk bidrar mest til høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid (NO2). For høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 kan være svært helseskadelig. Barn og folk med luftveisproblemer er spesielt utsatt. [Resten av artikkelen.]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar