torsdag 4. april 2013

KLIMAENDRINGER I ENDRING?

En nylig leder i det anerkjente magasinet The Economist rapporterer en forundrende trend i den globale gjennomsnittstemperaturen (Apocalypse perhaps a little later). De siste ti årene har den flatet helt ut og ligger nå ca. 0,4 grader celsius over sammenlikningsperioden (1961-1990) som ligger til grunne for det såkalte to-graders målet. Dette til tross for en dramtisk økning i klimagassutslippene på 2000-tallet. Her er temperaturgrafen:


En mer utfyllende diskusjon om mulige forklaringer på denne trenden finnes i følgeartikkelen (A Sensitivity Matter) i samme utgave av magasinet. Disse observasjonene - om de viser seg å være empirisk/statistisk robuste - kan få konsekvenser for fremtidig utforming og implementering av klimpolitiske tiltak, både nasjonalt, regional, og på global basis. Bare fremtiden kan vise oss om klimaendringene faktisk er i endring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar