mandag 12. mars 2012

MANDAGS LYNBLOGG: DEN VÅTE DRØMMEN OM KLIMAFOND

1. ZERO fortsetter sin lobbyvirksomhet for opprettelse av et såkalt Klimafond som skal finansiere kostnadsineffektive, naturødeleggende innenlandske klimatiltak med særnorske CO2 skatter. Her.      

2. Dette skjer nå med ”støtte” fra selveste NHOs Bernander (m.fl.) som ser ut til å ha gitt opp kampen (på vegne av norsk næringsliv) mot ensidige nasjonale utslippskrav og andre særnorske klimapolitiske tiltak. Her.

3. Noen politikere sier i fra, men virker lettere forvirret med hensyn til hva de egentlig foretrekker: Særnorsk CO2 avgifter øremerket til klimatiltak, eller ingen av delene? Her.

4. Finansministeren sier "nei", dette er ikke mulig uten lovendring for den såkalte handlingsregelen. I tillegg medfører det en budsjettsinfleksibilitet som ikke er ønskelig. Her.

5. Hva med å vurdere opprettelse av et Monstermasterfond i stedet for Klimafond? La oss øremerke inntektene fra CO2 avgiftene til å gi  det norske folket mulgheten til å velge de beste alternative løsningene, med mindre naturinngrep, i den forestående massive utbyggingen av det norske kraftnettet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar