tirsdag 21. februar 2012

MONSTERMASTENE KOMMER!


40 MILLIARDER TIL MER MASTER
Olje og energiminister Ola Borten Moe vil elektrifisere norsk sokkel. For å få det til må flere strømmaster på plass.

Vi må bygge ut nettet. Det nytter lite å bygge ut mer fornybar strøm dersom den ikke kan fraktes til markedet. Det vil derfor satses stort på nettutbygging fremover, sier olje og energiminister Ola Borten Moe.

Borten Moe er i ferd med å ferdigstille en melding til regjeringen om framtidig bygging av strømnettet. I meldingen vil Borten Moe legge opp til å bruke 40 milliarder i løpet av de neste årene på utbygging av kraftnettet.

- Vi snakker da om master, slår olje og energiministeren fast.

- Dette vil synes ja og jeg forventer en debatt om dette, men kabel koster mye mer, gjør strømmen dyrere og svekker dermed norsk konkurransekraft, sier Borten Moe.
Les hele artikkelen her.


MILJØØKONOMENE ETTERLYSER:  
  1. Miljøorganisasjoner som synes dette er en for høy pris å betale for symbolsk norsk klimapolitikk!  
  2. Samfunnsøkonomer som er opptatt av effektiv bruk av samfunnets begrensede ressurser!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar