torsdag 24. mai 2012

ET GLIMRENDE INITIATIV

Tirsdag 22.mai,  som forøvrig er FNs internasjonale dag for biomangfold,  inviterte miljøorganisasjonen SABIMA til debatt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for debatten var "Klimatiltak på bekostning av natur - vår tids paradoks". I et land hvor store deler av miljøbevegelsen agerer som lobbyister for utbygging av mer kraft og alle mulige meningsløse klimatiltak, kunne ikke tema for debatten vært mer aktuelt.

Natur og Ungdom og SABIMA representerte miljøorganisasjonene i panelet. Zero var representant for klimastiftelsene. I tillegg inkluderte panelet Stortingspolitiker Erling Sande (SP) og filosof og forfatter Joakim Hammerlin. Ordkiftet ble ledet at tidligere genralsekretær i WWF Norge, Rasmus Hansson.

Det er glimrende at SABIMA tar initiativ til en slik debatt. SABIMAs initiativ viser at det finnes miljøorganisasjoner som har som intensjon  å fremme en hensiktsmessig forvaltning av naturen. At noen inntar denne rollen er sårt etterlengtet i miljødebatten i Norge, som i de senere årene, desverre, har vært dominert av aktører som er villig til å betale høye miljøkostnader for bare å oppnå symbolske reduksjoner i klimagassutslippene. 

Mitt ønske er at den siden av miljøbevegelsen som SABIMA er representant for skal vokse seg store og vinne mer oppmerksomhet i mediene. For skal vi ha håp om at miljøet skal forvaltes på en hensiktsmessig måte er det viktig at det drives et gjennomtenkt og målrettet miljøarbeid som har forankring i grasrota i miljøbevegelsen.

Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være til stede på debatten og kan derfor ikke uttale meg om hva som ble sagt, hvem som mente hva eller hvem som "kom seierende ut". For alle oss som gikk glipp av debatten er det imidlertid gode nyheter. Debatten er nemlig tapet. Ved å følge denne lenken kan du se hele "showet".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar