torsdag 16. mai 2013

GJESTEBLOGG: GLOBAL OPPVARMING OG AFRIKAS FREMTID

Anonym
Masterstudent i MØA350*

Afrika er et kontinent som har opplevd mye motgang i historien, som slavehandel og kolonisering. I stedet for at kampen for uavhengighet i de afrikanske statene ga en ny start for kontinentet, har det først til at økonomien ble bygget ut i fra dårlig styresett, korrupsjon, tyranni og misbruk av økonomiske midler. Helt siden kolonitiden har Afrika vært hardt rammet av krig. Etter mangfoldige år med motgang skulle man tro at Afrika var på vei inn i en positiv utvikling, men det kan se ut som at det verste er på vei. Afrika står foran en enorm utfordring; nemlig konsekvensene av global oppvarming.

Hvis det ikke blir gjort noen tiltak mot global oppvarming kan det føre til alvorlige konsekvenser for det afrikanske kontinentet. Mange aspekter av den afrikanske økonomien vil gå i grus hvis det ikke blir gjort noe umiddelbart. Global oppvarming vil blant annet påvirke landbrukssektoren i flere land, det har det siste tiåret har vært ekstrem tørke i Afrika, noe som har ført til hungersnød. I 2011 ble Afrikas horn rammet av den verste tørken på flere tiår, en tørke som rammet land som Somalia, Etiopia, Eritrea, Uganda, Djibouti og Kenya [1]. Britiske forskere tror at mangelen på lengre perioder av nedbør var en konsekvens av global oppvarming. Forskere ved Storbritannias værsenter har studert værmønsteret i Øst-Afrika i 2010 og 2011 og resultatene indikerer at klimaendringene var en medvirkende årsak til tørken i 2011. Studien viser at årsaken til den manglende nedbøren er naturlige værendringer kombinert med global oppvarming.

Global oppvarming kan være årsaken til at mellom 24 - 99 prosent av nedbøren har uteblitt [2], og det er ikke bare Øst-Afrika som vil oppleve konsekvensene det medfører. Senait Gebregziabher, leder for støttegruppen Oxfam i Somalia, forteller at i de kommende tiårene, med mindre noen drastiske tiltak blir gjort for å begrense klimagassutslippene, vil temperaturene i Sør-Afrika fortsette å øke og nedbørsmønstrene vil endres. Dette vil skape store problemer både med matproduksjon og tilgjengelighet. Hva vil dette gjøre med Afrika? Uten landbrukssektoren vil Afrika stå overfor mange utfordringer.

Den mest åpenbare konsekvensen av matmangel, som følge av tørke, vil være tap av liv og mindre arbeidsstyrke [3]. Human kapital er nødvendig for at de ulike sektorene i økonomien skal fungere, og mangel på dette kan føre til underutvikling av kontinentet. Dette vil igjen føre til at det vil være behov for innvandring fra andre kontinenter til Afrika. Er det noen som vil migrere til et tørt og fattig kontinent når mulighetene er mye større i de industrialiserte landene i Europa og Amerika?

Det vil være færre råmaterialer i industriene, noe som betyr en sikker nedbryting av en økonomi som allerede sliter [4]. Færre råmaterialer vil føre til at tilbudet ikke kan møte etterspørselen lokalt, og dermed blir import det eneste alternativet. Dette vil føre til at prisnivået på godene vil øke enda mer, som igjen vil føre til mer fattigdom og menneskenes levestandard forverres.

Jordbrukssektoren vil bare bli mindre og mindre på grunn av tørken og flere vil dermed flytte seg til de større urbane byene og vekk fra de landlige områdene hvor jordbrukssektoren er størst. Konsekvensene av økende befolkningsvekst i byene vil da være økt arbeidsledighet, mer fattigdom og økt kriminalitet [3]. Afrikanske regjeringer vil ikke være i stand til å ta seg av alle konsekvensene som følge av overbefolkningen i de urbane områdene. Mesteparten av statens inntekter vil da bli brukt på ulike tiltak for å bekjempe sult og fattigdom, noe som betyr at mindre penger vil bli brukt på infrastruktur og andre utviklingstiltak som kan være med på å bygge opp økonomien.

Vil global oppvarming ødelegge Afrika? Svaret kan være ja om det ikke blir gjort noen alvorlige tiltak for å avverge dette fenomenet. Jordbrukssektoren er ryggraden i Afrikas økonomi, og er den viktigste bidragsyteren av deres samlede bruttonasjonalprodukt. Dersom jordbruket blir ødelagt vil det føre til et katastrofalt tap for Afrika. Global oppvarming angriper jordbrukssektoren mer enn noe annet. Dette betyr imidlertid ikke at kontinentet er helt fortapt, hvis tiltak blir gjort snarest mulig vil det fortsatt være håp for Afrika.

[1] Energy Independence and Global Warming, Impact zone – East Africa (2012)
[2] Straziuso, Jason, AP, Global warming may have fueled Somali drought (2013)
[3] Nasibu, Michel, Global Warming And Africa's Future (2012)
[4] Estensen, Monica Bring, Global oppvarming bidro til ekstremtørken i Somalia i 2011 (2013)

*MØA350 er et masterkurs i miljø- og ressursøkonomi som er tilbudt på Handelshøgskolen ved UiS.

6 kommentarer:

 1. At Afrika rammes hardere av global oppvarming enn andre kontintenter er det ikke tvil om, og det er en skremmende utvikling vi ser. Hvilke tiltak foreslår du blir gjort? Med tanke på Afrikas svake økonomi er man nødt til å finne tiltak som både er billige og effektive. Kan nytenkning og kreative løsninger være svaret? Et eksempel på det er i Zambia, hvor norske forskere har forsøkt å ta i bruk avgnagde maiskolber som en metode for å redusere klimagassutslipp. I beste fall kan metoden redusere de zambiske CO2-utslippene med rundt 1,9 millioner tonn.

  SvarSlett
 2. Sant det, og ting blir jo gjort, men det blir kanskje ikke gjort nok? Det er forskjellige tiltak som kan bli gjort. Største delen av forurensingen kommer fra de industrialiserte landene, mens blant annet Afrika for konsekvenene for dette. Kanskje de største forurenserne kan kompensere de største taperne, hvor de for eksempel kan investere i jordbruk? Men det er ikke bare vesten som må gjøre noe, Afrika må også prøve å gjøre noe med dette. Det hjelper ikke å vente på at de industrialiserte landene skal gjøre alt, det er på tide at Afrika også gjør noe for å bedre sin egen situasjon. Et eksempel kan være at lover mot avskogning i Afrika kan bli vedtatt og implementert. En kan også feks investere mer i modernisering av landbruket. Afrika trenger å dra nytte av det faktum at det har noe av det beste klimaet og tilgjengelig areal for landbruksproduksjon. Å modernisere landbruket vil sikre at Afrika, uavhengig av klimamønsteret, fortsatt være i stand til å produsere mat på et nivå som tilfredsstiller den globale etterspørselen og dra nytte av deres komparative fortrinn.

  SvarSlett
 3. Det er synd at Afrika må sitte igjen med ”regningen”, av noe som er skapt av de industrialiserte landene. Den globale oppvarmingen resulterer ikke bare i tørke og sult i flere deler av Afrika, men kan også føre til konflikter mellom landene. Konflikter i Sudan og Somalia sies å ha en forbindelse med den globale oppvarmingen. Det kan oppstå konflikter rundt blant annet vannmangel og resterende levedyktig land. Det siste Afrika trenger er vel mer krig og ufred?
  Det vil nok som du sier være viktig at i-landene gir en hjelpende hånd for å rette opp i de eksternaliteter de har skapt. Er det per dags dato blitt gjort noen spesifikke tiltak av industrilaserte land for å kompensere de afrikanske landene for den globale oppvarmingen?

  SvarSlett
 4. Det er sant det du sier, følgene av klimaendringene er mange. Blant annet dårligere jordbruksproduksjon, redusert vannkvalitet, økende omfang av sykdom og fattigdom, i tillegg til økende fare for krig og konflikter som du sier. Industrialiserte land har jo flere utslippsreduserende tiltak, men det er ingen direkte kompensasjon til Afrika. Afrika stiller klimakrav til vesten, hvor de vil ha 400 milliarder i årlig kompensasjon og 40% CO2 kutt innen 2020. Men dette er et tema som blir enda blir diskutert.

  SvarSlett
 5. Temaet du tar opp her er et viktig tema på den måten at jeg tror at vi i vesten i for stor grad er opptatt av hva vi selv gjør. Vi tenker nok ikke på hvilke konsekvenser det har for de landene i verden som ikke har ressurser til å bekjempe klimaendringene selv. Klimaendringene er et globalt problem der de rike landene i vesten har et større ansvar både for å begrense egne utslipp, men også for å legge til rette for at det i u-land skal være mulig å være selvforsynt på mat- og drikkeressurser. At de vestlige landene gir bistand til u-land er ikke nok hvis vi på den andre siden ødelegger for deres muligheter til å produsere nok mat samt at vannressurser ødelegges.

  SvarSlett
 6. Viktig, og tydeligvis populært tema. Global oppvarming kan vel strengt tatt ødelegge mer enn bare Afrika, men i land som er under utvikling er det jo rimelig prekært: de straffes for en situasjon de ikke nødvendigvis har vært en like stor del av å skape. Det er jo strengt tatt de industrialiserte landene som er den store stygge ulven her. Så her må vi, de mer stødige og industrialiserte landene gjøre noe, som for eksempel kompensering. Ja, dette er et problem som rammer oss alle og som vi må samarbeide internasjonalt for å kunne håndtere – men det er ingen hemmelighet at enkelte land stiller sterkere ressursmessig. (Og det er jo tilfeldigvis ofte de som faktisk har større del i forurensning.) Det finnes mange gode forslag til løsninger der ute – men vi mangler noen til å ta tak i dem og videreutvikle idéene.

  SvarSlett