torsdag 19. januar 2012

JORDVERNETS PRIS

Mandag 16.januar skrev jeg her at fylkesmannen kritiserer Statens Vegvesen for ikke å prise nedbyggging av dyrket mark i forbindelse med utbygging av ny E6 gjennom Gauldalen i Sør-Trøndelag.


I en artikkel i Adresseavisen 17.desember kan vi lese at så mye som 1000 mål dyrket mark kan bli gjenstand for nedbygging dersom man går inn for alternativet som Vegvesnet anbefaler. Norges Bondelag har kommet med forslag til en alternativ vegtrase som bare vil medføre omdisponering av 200 dekar jordbruksareal. Valg av Bondelagets foreslåtte trase vil imidlertid medføre en ekstra kostnad på 1,8 milliarder kroner.


Velges Bondelagets trase betyr dette at samfunnsplanleggeren mener at et dekar matjord i Gauldalen er verdt 2 250 000 kroner, eller alternativt 2250 kroner per kvadratmeter.


I valg av vegtrase tvinges samfunnsplanleggeren altså til å ta stilling til hvor mye matjorden er verdt. Svaret får vi først når det endelige valget av vegtrase foreligger. Vi får bare vente å se.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar