mandag 16. januar 2012

VERDIEN AV DYRKET MARK

Adresseavisen på nett har i dag en artikkel om utbygging av ny E6 gjennom Gauldalen i Sør-Trøndelag. En utbygging vil medføre omdisponering av omlag 800 dekar dyrket mark og fylkesmannen kritiserer nå Statens Vegvesen for ikke å ha tallfestet de samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med dette. Les hele saken her: http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1758227.ece

Fylkesmannen påpeker at oppofrelsen av dyrkbar jord må prises og at dette kan ha betydning for valg av veitrase.

Tommel opp til fylkesmannen i Sør-Trøndelag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar