onsdag 9. mai 2012

IGNORANT ELLER KLIMAPROFITØR? DEL 1: FREDRIC HAUGE

I en skarp kritikk av regjeringens foreslåtte sykkelsatsing (Refser Jens for sykkeltiltak, VG Nett 28.04.12)  kommer Bellonas Fredric Hauge med et selvskadende forsøk på bruk av økonomiske argumenter i favør såkalt elektrifisering av offshore oljeutvinning som god klimapolitikk for Norge:
Bellona-leder Frederic Hauge mener Jens Stoltenbergs sykkeltiltak i klimameldingen er helt på jordet.  
Hauge sammenligner den nyeste sykkeloppfordringen fra statsminister Stoltenberg med Bjørnøys genserutspill. Det er på nivå med Bjørnøys genser, sier Hauge. Han viser til tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy, som i 2006 anbefalte folk å ta på seg en genser for å bruke mindre strøm.Det var jo helt på jordet. Jeg synes dessverre at Stoltenbergs sykkelsatsing for et bedre klima, er på samme nivå som Bjørnøys genser; helt på jordet, sier Hauge.

Liten effekt
Og dere må ikke misforstå: Jeg synes det er utmerket at Stoltenberg vil ha oss til å sykle mer. Men det passer i en helsemelding, ikke i en klimamelding, for effekten er latterlig liten. Sykkel er det dyreste av alle CO2-tiltak i klimameldingen, i den forstand at effekten er så liten, sier han.

Bellona har regnet på det og funnet ut at alle andre tiltak har mye større klimaeffekt. Her er noen eksempler: Sykkelsatsingen er en dobling av investeringer i gang- og sykkelveier, en økning på 300 millioner kroner. Det vil gi ett kutt på 1500 tonn CO2. Dersom disse ekstra 300 millioner kronene ble brukt på elektrifisering av sokkelen med tiltakskostnad på eksempelvis 2000 kroner per tonn, får vi kutt på 150.000 tonn, ifølge Bellona. Altså 100 ganger større reduksjoner i CO2-utslippene, sammenlignet med sykkel, sier Hauge.
La oss se bort fra det faktum at reduksjoner i CO2 fra allerede kvotepliktig sektor vil ha null effekter på globale klimautslipp som demonstrert i flere analyser og påpekt av en rekke eksperter.

La oss videre late som at miljøkostnadene fra inngrep i norsk natur forbundet med utbygging av fornybar energi produksjon og infrastruktur (som skal forsyne elektrifiseringen) ikke eksisterer.

Hvorfor i all verden argumenterer egentlig Fredric Hauge og Bellona så sterkt for en type tiltak (elektrifisering) som er et av de dyreste klimatiltakene vi kan foreta oss her innenlands (se Kr 2000 på Klimakur grafen nedenfor)? Hvorfor er Hauge & Bellona egentlig så fanatisk opptatt av at klimatiltak skal skje i dette lille landet Norge som bidrar trivielt til de globale klimautslippene?

Med alternativkostnadslogikken som Fredric Hauge viser at han godt forstår og selv kan bruke i sin kritikk av regjeringen, kunne Norge kjøpt 150 000 tonn med utenlandsreduksjoner til en kostnad langt under 50 millioner kroner (under 15 millioner kroner dersom disse kom fra oppkjøp av CO2 kvoter). Deretter kunne vi brukt over 250 millioner kroner til andre gode formål, som for eksempel, forbedret eldreomsorg i Norge eller bekjempelse av barnedødelighet i fattige land.

MILJØØKONOMENE spør: Er Fredric Hauge bare en idealistisk ignorant eller er han en slu klimaprofitør på vegne av den stadig voksende "miljøstiftelsen" Bellona?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar