mandag 12. mars 2012

TRANSNOVA

Av og til - faktisk ganske ofte - oppdager jeg "nye" statlige eller statsfinansierte organisasjoner (etater, direktorater, byråer, institutter, organer, osv.) som oppfrisker bevisstheten min om det enorme statlige byråkratiet vi har bygget opp i Norge - og den gigantiske pengersummen som blir forvaltet av politikerne og byråkratene over statsbudsjettet (Ca Kr 950 000 millioner årlig).

En slik organisasjon som jeg kom over nylig (og som jeg aldri hadde hørt om før) er Transnova. Jeg kan ikke huske nøyaktig hvordan jeg endte opp på hjemmesiden deres – jeg googler mye og ofte freestyle i disse dager for å finne interessant bloggmateriale - men det er mulig at det hadde noe med søking etter informasjon om elbiler å gjøre. Her er deres egen beskrivelse av hva de driver med:
Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren
Transnova er et organ etablert av Samferdselsdepartementet, og lagt til Statens vegvesen med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Vårt hovedmål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.

Transnova gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff eller energibærere som gir lavere eller ingen CO2-utslipp. Transnova støtter også prosjekter og tiltak som bidrar til overgang til mer miljøvennlige transportformer og til å redusere det totale transportomfanget. Prosjektene som støttes skal i hovedsak være i en pilot-/demonstrasjonsfase, redusere ulike typer løsningsbarrierer og bidra til læring, erfaringsoverføring og kompetansebygging.
I følge samferdselsbudsjettet, har Transnova en budsjettsramme på ca Kr 75 millioner for 2012, mot ca 70 millioner for 2011. I lys av de siste tiders skandaleavsløringer i den offentlige forvaltningen, får vi inderlig håpe at disse midlene blir brukt på den mest effektive måten til beste for det norske folket.  

2 kommentarer:

 1. Fantastisk! Først får Transnova 75 millioner kroner over statsbudsjettet. Deretter er Transnovas oppgave å dele ut disse pengene. Jeg undres på hvordan de evaluerer prosjektene de støtter?

  Og kunne ikke pengene bare blitt utdelt direkte fra samferdselsdepartementet eller vegvesnet? Er det noen grunn til å dele ut disse pengene i det hele tatt?

  SvarSlett
 2. Her er lenke til beskrivelse av en av to utestående utlysninger. Den gir informasjon om hvordan prosjektene blir evaluert og hvem som kan søke og hvordan man gjør det:

  http://www.transnova.no/wp-content/uploads/2010/09/P3-1-2012-Åpen-utlysning-1-Utlysning.pdf

  Og her en lenke til nåværende og tidligere finansierte prosjekter: http://www.transnova.no/prosjekter

  MILJØØKONOMENE kommer til å gå denne og andre miljørelaterte offentlige organer (som ENOVA & Innovasjon Norge) nærmere i sømmene etter hvert.

  Men det hadde jo selvfølgelig vært enda bedre om også leserne våre ble med og påtok seg rollen som EFFEKTIVITETSPOLITI på vegne av det norske samfunnet og vår unike men sårbare norske natur!

  SvarSlett