tirsdag 1. mai 2012

MILJØORGANISASJON MED TROVERDIGHET

Via ABCnyheter fredag 27.04.12:


Budskapet i utspillet ovenfor, og som kommer fra lederen i miljøorganisasjonen SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), har likheter med det som jeg formidler i min kronikk "Klimatiltak mot sin hensikt",  i Klassekampen mandag 23.april (se Gorms blogg om saken her).

Så langt har ingen fra Bellona eller Zero tatt til pennen og respondert på kritikken som jeg reiser i kronikken. Bellona og Zero svarer imidlertid på kritikken fra SABIMA. De tar som vanlig kritikken med stor ro og hevder fortsatt at det er viktig å bygge ut fornybar energi for å redusere utslippene i Norge. Men som jeg skriver i kronikken vil ikke utslippene gå ned som følge av den energipolitikken som Zero og Bellona her forfekter. Resultatet er at store naturområder bygges ned med kraftverk og overføringsledninger til ingen klimanytte. Dette er fullstendig meningsløst og fortjener på ingen måte betegnelsen miljøvern.

Det er gledelig å registrere at det finnes minst en miljøorganisasjon i Norge som evner å se på klima- og energipolitikken med et kritisk blikk. SABIMA er en liten miljøorganisasjon og er i dag langt mindre eksponert i mediene sammenliknet med større organisasjoner som WWF, Zero og Bellona. Dersom SABIMA forsetter å markere seg som en organisasjon med et seriøst og kritisk blikk på de viktige miljøsakene er det gode muligheter for at de etterhvert vil gi de store organsiasjonene tøff konkurranse i kampen om oppmerksomheten fra de store mediene.

SABIMA bør forsette å konfrontere de andre miljøstiftelsene i Norge når de mener at miljøpolitikken "konkurrentene" foreslår vil bære galt av sted. Fortsetter SABIMA å kritisere den meningsløse klima- og energipolitikken som vi er vitne til i Norge skal jeg gjøre en innsats for å bringe budskapet ut til et størst mulig publikum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar