fredag 10. mai 2013

KLIMATILPASNING

Dersom det globale klimaet er i endring, og dette IKKE kan unngås, må vi mennesker begynne å tilpasse oss. Det betyr at tiltak som kan redusere eller eliminere de forventede negative konsekvensene av klimaendring må iverksettes. Så langt har det vært relativt lite internasjonalt og nasjonalt fokus på klimatilpasning. Klimapolitikk har hovedsakelig dreid seg om å redusere klimagassutslipp i forsøk på å bekjempe klimaendringer og de assosierte negative konsekvensene. Men nå begynner heldigvis klimatilpasningstemaet å komme lengre frem på politikernes agendaer og i de klimapolitiske diskusjoner. 

Her er noen informasjonskilder for de som er interessert i å lære mer:

IPCCs klimatilpasningsrapport kan lastes ned her.
Miljøverndepartementets temaside for klimatilpasning finnes her.
Regjeringens Klimatilpasningsmelding som kom sist uke finnes her.

Ny forskning fra UiS på den norske befolkningens preferanser for utslippsreduserende klimapolitikk versus klimatilpasningspolitikk kommer snart her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar