fredag 17. februar 2012

LYNTOG OG POLITIKK

I en Kronikk i Adresseavisen fredag 17.02 argumenterer Erlend Lenvik for at strekningen Oslo-Trondheim bør bygges ut for Lyntog. Lenvik, som er "politisk leder i Trondheimsregionen", skriver følgende helt innledningsvis i kronikken:
Oslo-Trondheim er ryggraden i det norske transportnettet. En framtidsrettet jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge vil styrke Norge som nasjon. Mer enn noen annen strekning kan Oslo-Trondheim stimulere fornyelsen i norsk næringsliv og vise at vi tar landets klimamål på alvor.
Kronikken er et kroneksempel på fremføring av argumentasjon som setter politiske og regionale interesser foran de samlede samfunnsinteressene. Dessverre er denne kronikken langt ifra å være et unikt eksempel på dette. Flere aviser har på kommentar- eller lederplass argumentert for at nettopp den regionen de er representert i bør "få" Lyntogforbindelse.

De store regionalavisene er en viktig informasjonskanal for et stort antall av landets innbyggere. Derfor er det sørgelig å se at disse kanalene er blottet for kritiske vurderinger og at redaksjonene mangler evne til å se på omfanget av Lyntog-saken i et helhetlig perspektiv.

La meg til slutt minne om vår kommentar til Lyntogutredningen som i går var på trykk i Stavanger Aftenblad.

God Helg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar