onsdag 11. april 2012

GRUVEDRIFT MED AVFALL 3


Havforskningsinstiuttet mener det vil være å sette gruvedriften i en særstilling dersom det åpnes for å tillate dumping av gruveavfall i fjordene.

Nationen skriver: "Det er et tankekors at det planlegges fjorddeponering av store mengder giftige masser samtidig som Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) anslår at det vil koste mange milliarder kroner å rydde opp i gamle miljøsynder i fjordene, skriver forskerne Guldborg Søvik, Terje Van der Meeren, Sonnich Meier og Vidar Wennevik i Havforskningsrapporten 2012".

I følge Havforskningsinstituttet vil tillatelse til dumping av gruveavfall i fjordene innebære at det stilles lavere krav til miljøet i kystnære områder enn det som er vanlig i langt til havs i Nordsjøen. "Kjemikalier som i dag dumpes i norske fjorder ville bli rød- eller svartelistet og forbudt å slippe ut i Nordsjøen", skriver Nationen videre.

Inntrykket av at gruvedrift og tilhørende avfallshåndtering vil medføre betydelige miljøulemper blir stadig sterkere. Jeg er spent på å se hvordan konsesjonsmyndighetene vil evaluere de omsøkte gruveprosjektene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar