tirsdag 23. oktober 2012

UKENS BØK265: GRUNNLEGGENDE HANDELSBARIKADEØKONOMI

Jeg har i flere år hatt ambisjon om å dekke temaet internasjonal handel i introduksjonskurset i mikroøkonomi som jeg underviser på HHUiS, men aldri hatt tilstrekkelig med tid på slutten av semesteret. Det samme blir tilfellet denne høsten. [De tre siste ukene blir brukt på temaer innenfor offentlig økonomi (produsentoverskudd & konsumentoverskudd, og velferdseffekter av diverse former for markedssvikt og feilaktig statlig politikk).] 

For å bøte litt på denne utilstrekkeligheten, her er tre glimrende YouTube videoer om dette temaet, hvor den siste ville være spesielt lærerik for vår nåværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum:

1. Teorien om komparative fordeler2. Argumenter for handelsbarikader
3. Skattlegging av import


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar