mandag 15. oktober 2012

VISSTE DU AT...

omtrent 3 % av det globale energiforbruket i dag går til Internettbruk. Dette er er høyere enn energiforbruket fra all flytrafikk i verden.

Heller ikke informasjonsøkonomien er fri for miljøkonsekvenser.

2 kommentarer: