fredag 18. januar 2013

FREDAGSPOSTEN: GOD KJØRETUR!

Fra Teknisk Ukeblad:
Dieselbiler forurenser over dobbelt så mye som testene viser

For å oppfylle reglene, måles utslippene fra bilene under kontrollerte forhold i laboratorier, og ikke under reelle kjøreforhold.

Dieselbiler slipper ut fra dobbelt til tredobbelt så mye NOX i virkeligheten som under laboratorietestene, viser ny forskning.

Utslipp av helseskadelige nitrogenoksider (NOx) er en av hovedårsakene til at luften i storbyene er blitt dårligere.

Det kommer frem i en artikkel som nylig er publisert i tidsskriftet Atmospheric Environment.
...
Les resten av TU artikkelen her. Se det vitenskapelige arbeidet her. Nok en gang demonstreres avveining mellom klimapolitikk og klassisk miljøvern: Lokal forrurensning mot reduksjon i globale klimautslipp. 

God helg og ha en fin tur i det som mest sannsynlig er en dieselbil! Med vennlig hilsen MILJØØKONOMENE.

1 kommentar:

  1. Spennende lesning! Dette endrer det samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til diselbiler. Iflg statens forurensningstilsyn har bensinbiler en samfunnsøkonimisk kostnad for CO2, partikler og NO2 på .067kr/km tilsvarende tall for disel er .061kr/km, disse tallene bør nå revurders. Kanskje ender diesel opp med den største kostnaden. Det blir spennende å se hvilke virkemidler som blir tatt i bruk for å minske luftforurensningen fra diselbiler. Deler av problemet kan kanskje løses av rushtidsagifter, nedsatt fartsgrenser og insentiver til å fornye bilparken. Yare har spennende løsninger rundt ADBLUE som skal fange og bryte ned en andel av NO2 partiklene. Veitrafikk har en økende andel av totale CO2 utslipp. I 2006 sto veitrafikk for rett over 10 mill tonn CO2. Bensinbiler har et langt større utslipp av CO2 enn diselbiler, dermed vil det være en kortsiktig løsning å gå tilbake til bensinbiler, eller forby diesel.

    SvarSlett