torsdag 17. januar 2013

"GRØNNE" SKATTER OG AVGIFTER

Les David Zetland sin glimrende beskrivelse av forskjellen mellom særskilt beskatning av ordinære produkter og beskatning av miljøskadelig økonomisk aktivitet. Førstnevnte vil medføre velferdsreduserende forstyrrende effekter i markedssystemet mens den sistnevnte er effektivitetsfremmende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar