onsdag 9. januar 2013

NY NORSK MILJØØKONOMISK FORSKNING

De fire seminarene jeg var på i går var alle svært interessante.

Kanskje det mest spennende var seminaret til UiO stipendiat Kristoffer Midttømme, som forøvrig leverte en imponerende presentasjon. Sammen med medforfatter Mads Greaker studerer han såkalte nettverkseffekter i adopsjon av nye teknologier. Eksempelet som ble brukt i foredraget var miljøskadelige versus miljøvennlige biler (eksempelvis bensin/diesel versus hydrogen/elektrisitetsbiler). Et av resultatene var at tilstedeværelse av nettverkseffekter kan medføre at sterkere økonomiske virkemidler (for eksempel grønne skatter) kan være nødvendig for å oppnå de samfunnsmessig ønskede miljøutfallene, enn det som er påkrevd når slike dynamikker ikke er til stede. På den annen side, tilstedeværelse av slike effekter kan også medføre at adopsjon av miljøvennlig teknologi ikke er optimalt fra et samfunnsmessig perspektiv, noe som blant annet vil være avhengig av utgangsbetingelsene. Her er forskningsarbeidets tittel og forfatternes sammendrag:
Environmental policies in the presence of network effects

We study how the presence of network effects in a market affects the optimal environmental tax set by a government when one polluting and one non-polluting firm compete in prices. The resulting optimal tax in our model is no longer equal to the marginal cost of emissions, contrary to what is common in models without network effects. Our model is a discrete time dynamic game between the government, competing firms and consumers. The firms each sell a durable good, and networks are made up by consumers who own the same kind of durable good. Each durable can either be sold by a monopolist or by competitive firms. One of the durables is causing pollution when being used, the other is "clean". The consumers derive utility and the firms derive revenue when the durables are being used, and the network effect arises because these aftermarket benefits are increasing in the network size. Each new consumer in a network will therefore increase the utility that present and future consumers derive from joining that network. We demonstrate how sensitive the optimal tax is to the assumed market structure, and the structure of the network effects. For instance, we construct an example where the optimal tax is below the traditional Pigouvian tax. One particular application we have in mind for this model is the automotive market where there are network effects operating between different car technologies, for instance hydrogen and gasoline cars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar