onsdag 16. januar 2013

UKENS LESERUTFORDRING: ECON101

Finn ECON101 (grunnleggende samfunnsøkonomi) feilen i følgende utsagn: 
In explaining oil supply over the last decade price has been far more important than technology.
KUDOS til første leser med riktig svar. [Ett bloggekommentarpoeng dersom du er MØA350 student.]

4 kommentarer:

 1. Hvis markedet er effektivt vil teknolgien være reflektert i prisen, foreslås en kausal sammenheng mellom teknologi og pris. Dermed vil ikke pris være en viktigere faktor for å forklare tilbud enn teknolgi.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er mer eller mindre riktig ANONYM - så KUDOS/bloggekommentarpoeng er herved utdelt! Men er det andre som ønsker å hive seg på med presiseringer, utdypninger, eller alternative formuleringer? :-)

   Slett
 2. Det er lenge siden jeg tok introduksjonskurs i mikroøkonomi, men la meg forsøke:

  «Supply» (tilbud) er beskrivelsen av forholdet mellom prisen på et gode og mengden av godet som produsenten(ene) er villig(e) og i stand til å bringe til markedet.

  Generelt vil høy pris være forbundet med høyt kvantum tilbudt og lav pris med lavt kvantum tilbudt, relativt sett og alt annet holdt konstant.

  Endring i teknologi (eller andre faktorer som påvirker kostnadsstrukturen til de som produserer godet) vil medføre en endring i hele tilbudet, altså en endring i hele forholdet mellom pris og kvantum tilbudt.

  Prisen i et marked, som for eksempel råoljeprisen i det globale oljemarkedet, er bestemt av både supply og demand (tilbud og etterspørsel). Disse er i tur påvirket av både fundamentale faktorer (som konsumentenes kjøpekraft og produsentenes kostnader) og ikke-fundamentale faktorer (som geopolitiske spill og finansmarkedsspekulasjoner).

  Med teknologisk innovasjon vil produksjonskostnader reduseres, noe som fører til økt tilbud. Dette vil da ha en dempende effekt på markedets likevektspris, noe som vil medføre en økning i likevektkvantum, alt annet holdt konstant.

  Det vil derfor ikke være riktig å si at pris er viktigere enn teknologi som forklaring på tilbudet av olje. Teknologisk endring påvirker tilbudet som påvirket prisen som påvirker kvantum produsert.

  Et moderert utsagn kunne kanskje være: In explaining the quantity of oil supplied over the last decade price has been far more important than technology.

  Det foreslår da at det er andre faktorer enn teknologi som har drevet prisutviklingen og resulterende oljeproduksjon.

  Håper dette er riktig - beklager lengden på kommentaren/besvarelsen!

  SvarSlett
  Svar
  1. Kunne (nesten) ikke sagt det bedre selv Lonesome Cowboy! Du har definitivt den mikroøkonomiske forståelsen og intuisjonen intakt!

   Slett