torsdag 24. januar 2013

UKENS LESERUTFORDRING: HVA ER DETTE?
Gi en kort beskrivelse av hva som er illustrert ovenfor - inkludert lenke til nettkilde hvor en kan lese mer om det. I tillegg, hva har dette med miljø- og ressursøkonomi å gjøre? Er konseptet en god eller dårlig ide?

KUDOS til første leser med tilfredsstillende svar. Bloggekommentarpoeng dersom du er student i MØA350 faget (flere kan delta i diskusjonen om det er en god eller dårlig ide)!  


3 kommentarer:

 1. Det som blir illustrert ovenfor er det grønneste og mest energieffektive forretningsbygg i verden, The Bullitt Center i Seattle. Bygget vil kun bruke strøm gjennom solcellepanel, og vil også bruke regnvann som avløpsvann i bygget. Etter min mening er dette konseptet en god ide, ettersom det bruker fornybare energikilder, og er bygget på energieffektiv måte.

  Du kan lese mer om bygget her:
  http://bullittcenter.org/

  SvarSlett
 2. Jeg mener dette er en god ide da denne bygningen, i motsetning til typiske kommersielle bygninger, ikke vil påføre skattebetalerne negative eksternaliteter i form av utslipp/ineffektiv energibruk.

  SvarSlett
 3. Gode svar/kommentarer. Men hva med de samfunnsøkonomiske nytte-kostnads aspektene? Hva er merkostnadene forbundet med et slikt miljøteknologibygg sammenliknet med standard byggteknologi? Og kan de rettferdiggjøres ut i fra nytteverdiene? Jeg vet ikke svaret på det, men det skulle vært interessant å foreta en slik full nytte-kostnadsanalyse.

  Er det andre som har kommentarer/meninger?

  SvarSlett