mandag 6. mai 2013

GJESTEBLOGG: SLIK VIL NAF STOPPE KØKAOSET

Anonym
Masterstudent i MØA350*

I papirutgaven av Rogalands Avis tirsdag 26. februar ble det skrevet et innlegg om hvordan NAF ønsker å stoppe køkaoset på Nord-Jæren. Forslaget til NAF går ut på å bygge gratis parkering over hele Nord-Jæren og sammenhengende kollektivfelt til byen.

I Nord-Jæren har trafikken blitt til et kaos. Trafikken har blitt et mareritt for folk flest og for politikerne, og derfor har medlemsorganisasjonen NAF kommet med et forslag for å løse dette kaoset. Ideen til medlemsorganisasjonen går ut på å bygge mellom 13 og 18 parkeringsplasser mellom Randaberg i nord og Hove i sør. Parkeringsplassene skal ha plass til mellom 2000 og 5000 biler. Fordelen med disse parkeringsplassene er at det skal gå busser fra parkeringsplassene til sentrum og de skal være gratis.

NAF ønsker ikke bare få til denne ordningen i Stavanger, men også i Oslo, Bergen og Trondheim der trafikkaoset er like gale som her hjemme. Ideen bak planen om løsningen på kaoset er at bussavgangene skal ha fem til syv minutter mellom hver avgang. En annen løsning er flere innfartsparkeringer langs hver hovedvei der hvor det er mye trafikk og liten avstand til tog og ordinære bussholdeplasser. Konmmunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, sier at skulle denne planen gå i boks, vil nok bilistene foretrekke mer miljøvennlige alternativer.

Hvor mye vil egentlig disse 13 til 18 parkeringsplassene koste? Pris vil alltid være et spørsmål som vil være viktig. Å lage til parkeringsplassene vil koste mye penger. Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, spør i stedet hvor mye det vil koste ikke å utføre denne planen. Uten slike innfartsparkeringssystemer må hovedårene bygges ut hvert 10.- og 15. år. Dette er selv om det er i rushtiden det er begrensninger på kapasitet.

I følge NAF har slike ordninger også blitt gjort i andre store internasjonale byer rundt i andre land som har lykkes bra. I for eksempel Oxford og London har det blitt tatt i bruk slike miljøvennlige ordninger som har hatt stor suksess. I Norge har det ikke blitt bygget lignende innfartsparkeringssystemer før. Her hjemme er det bygget systemer som ikke ligger nærme hoved-innfartsårene til byene. Et godt eksempel er jernbanestasjoner som hovedsakelig ligger langt i fra byene.

Løsningen på trafikkaoset som NAF legger frem mener jeg virker gunstig og nyttig for miljøet. Dette vil føre til at folk flest vil kunne velge miljøvennlige alternativer til og fra arbeid og til andre plasser som de har behov for å dra til. Det vil bli flere som velger å ta kollektiv transport og færre som ønsker å kjøre egen bil. Til folk som har lang avstand til arbeid, kan nå kombinere reisen med egen bil og kollektivt transport. De kan parkere bilen gratis og dermed reise videre med for eksempel tog.
Skulle en slik ordning tas i bruk i Norge vil det antagelig føre til færre biler som blir kjørt og som igjen betyr mindre forurensning. Dette vil føre til økning i velferden til folk og trafikken vil bli mindre. Ordningen vil koste mye penger, men her mener jeg at nytten er større enn kostnadene. Etterspørselen for kollektivtransport vil sannsynligvis øke og dette vil føre til økte inntekter for transportbedriftene. Økte inntekter kan bety at det kan utbygges flere miljøvennlige alternativer for å løse trafikkaoset. Dette betyr at tilbudet av kollektivfeltet har mulighet til å øke. Jeg mener derfor at NAF og andre organisasjoner bør fremme dette forslaget enda mer aktivt til politikerne og samferdselsmyndigheter.

*MØA350 er et masterkurs i miljø- og ressursøkonomi som er tilbudt på Handelshøgskolen ved UiS.

3 kommentarer:

 1. Dette er jeg svært enig i. Den eneste måten å få bukt med den økende trafikken, er å satse mer på kollektivtransport. Man må legge bedre til rette for at folk kan bruke andre fremkomstmidler enn bil. Jeg synes det er en smart løsning å bygge parkeringsplasser nær togstasjoner og bussholdeplasser. Da slipper de som bor i utkantstrøk eller langt fra bussholdeplasser/togstasjoner å kjøre helt fram til jobb (eller andre plasser de skal til) og de kan heller kjøre til nærmeste parkeringsplass. Men for at dette skal funke, må kollektivtilbudet bli bedre. Bussene og togene må begynne å gå oftere og bli mer presise, ellers vil ikke folk gå over til å kjøre kollektivt.

  SvarSlett
 2. Jeg tror det er mangen som er enige om en slik type løsning. Jeg hører og leser ofte at folk er misførnøyd med kollektivtransporten som tilbys i dag. Å forbedre kollektivtransporten vil føre til stor nytte til både folk som ikke ønsker å kjøre egen bil og til de som ikke har bil. Dessverre så er det ikke like lett å løse slike problemer, det tar ihvertfall tid! Men jeg håper politikerne og andre organisasjoner tar tak i problemet. Dette vil både være med på å ta vare på miljøet og løse problemet på trafikkaoset.

  A.Radoniqi

  SvarSlett
 3. Denne tanken virker spennende og potensielt nyttig, men jeg ser også farene knyttet til denne form for satsing. Hva om kollektivtilbudet knyttet til disse parkeringsplassene ikke blir utbedret tilstrekklig? Vil vi da ha brukt mange millioner på flere unyttige parkeringsplasser? Kostnadene knyttet til kollektivtransporten videre fra disse gratis parkeringsplassene kan fort bli like store som prisen for parkering i mer sentrale områder som sentrum, for brukerne. Dermed blir det kun et ork og ingen gevinst for billister å bruke disse parkeringsplassene. Jeg er litt skeptisk til å bygge flere parkeringsplasser og gjøre det enklere å bruke bil i det hele tatt som et ledd i miljøpolitikken. Utbedringen bør vel først og fremst komme i form av buss, tog, bybane, sykkelstier osv fremfor parkeringsplasser? Er ikke parkeringsplasser en slags aksept til at å bruke bilen er helt greit? Bør ikke hovedtrykket være på å la bilen stå i større grad?

  SvarSlett