tirsdag 24. januar 2012

IF YOU BUILD IT THEY WILL COME

En skatt eller avgift på et gode eller tjeneste vil alltid øke prisen og redusere kvantum. Dette gjelder også skatt på forurensende bilkjøring.
Men hvor mye bilkjøring reduseres vil være avhengig av en rekke faktorer som påvirker konsumentenes prissensitivitet, blant annen tilgjengelighet av substituttgoder i form av offentlige transportalternativer.  
Uten slike alternativer vil rushtidsavgift gi store statlige skatteinntekter men liten miljøgevinst. Dette er det visstnok ikke alle som har forstått (via NRK):
Rushtidsavgift: – Lær av Sverige
Staten må tilrettelegge for miljøvennlig transport før de straffer bilistene med rushtidsavgift, sier Naf. I likhet med trafikkforskere mener de Norge har mye å lære av søta bror.
I dag kunne NRK vise at regjeringa i Klimameldingen vurderer å pålegge kommunene å innføre rushtidsavgift av hensyn til miljøet.
Avgifta skal redusere skadevirkningene av lokal luftforurensning, men vil til gjengjeld gjøre det dobbelt så dyrt å kjøre gjennom bomringen.
– Straffer før det finnes alternativer
– Dette er å stikke hodet i sanda og ikke ta innover seg realitetene, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i Norges Automobilforbund, Naf, til NRK.
Han sier dagens kollektivsystem inn og ut av de store byene i Norge preges av stappfulle busser og tog i rushtida, og rutetider som ikke alltid passer med folks arbeidstider.
Skjøstad mener staten først må tilrettelegge for at folk kan komme seg inn og ut av de store byene ved hjelp av kollektivtransport og innfartsparkeringer, før de straffer dem ved å innføre rushtidsavgift.

Les hele saken her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar