søndag 29. januar 2012

WEEKENDBLOGG: MILJØBEVEGELSEN FRYKTER REBOUND EFFEKT

Flyselskapet Norwegian går til innkjøp av hele 222 flunkende nye fly. Disse flyene skal være 30-40 % mer drivstoffeffektive enn dagens fly, noe som betyr betydelig lavere utslipp av klimagasser per flytime. Miljøbevegelsen frykter imidlertid at flere fly og mer flyving vil føre til at miljøgevinsten spises opp. Arild Hermanstad i Framtiden i Våre hender uttaler følgende til Aftenposten:

"Volumveksten i flykjøpene spiser veldig fort opp utslippsreduksjonene i de moderne flyene. De er kanskje de meste miljøvennlige, men innenfor den mest miljøskadelige transportformen som finnes, sier Arild Hermstad leder i Framtiden i våre hender".

Det miljøbegelsen frykter er en rebound effekt.


En slik effekt er ikke usannsynlig. Mer drifstoffgjerrige fly bidrar til at prisen på å fly blir lavere. Dersom denne inntektseffekten tas ut i form av mer flyving er det usikkert hvor mye effekt forbedret flyteknologi vil ha for miljøet.

De samlede klimagassutslippene vil uansett ikke gå ned før verdenssamfunnet blir enig om en omforent utslippsmålsetning. Et viktig moment i en slik avtale er å innføre en pris på alle utslipp av CO2. Først med slike virkemidler på plass vil rebound effektene kunne stagges og de samlede klimgassutslippene gå ned. Men dette er foreløpig helt i det blå.

I motsetning til de labre utsiktene for å få til en internasjonal klimaavtale er ikke Norwegians kjøp av mer effektive fly noen bekymring. Får vi en ambisøs klimaavtale i fremtiden betyr mer energieffektive fly at vi kan fly mer innenfor de utslippsbegrensinger vi blir stående ovenfor. Det er en bra ting.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar