torsdag 9. februar 2012

NORSKE FISKEBESTANDER

Som oppfølger til Petters innlegg om Til Kamp for Fisken fra i går, her er en graf som beskriver utviklingen i de viktigste norske fiskebestandene:


Kilde: Statistics Norway (SSB): Guide to Environmental Statistics, 2011.

4 kommentarer:

 1. Veit du noko om kva politikk som har vorte innførd for å snu den negative utviklinga i fiskebestandane? Noko må ha skjedd på byrjinga av 80-talet eller kva?

  SvarSlett
 2. Tar noen av MØA350 studentene mine denne utfordringen for ett bloggekommentarpoeng? :-)

  SvarSlett
 3. I 1946 ble Norge det første landet i verden med et eget Fiskeridepartement, og det var i etterkrigstiden stor etterspørsel etter fisk og fiskeriprodukter på det internasjonale markedet. Salget gikk så bra at staten besluttet å innføre både maksimalpriser på råfisk og maksimale eksportpriser. På denne tiden var markedsprisen som oftest høyere enn maksimalprisene, og differansen ble overført til fond.

  På 70-tallet hadde ny teknologi som ekkolodd og kraftblokk kraftig forbedret effektiviteten til fiskeflåten, og dette sammen med oppbygging av flåtens fangskapasitet bidro til sammenbrudd i sildebestandene. Regjeringen svarte med å innføre totalkvoter for sild i 1971 og et totalforbud mot fangst av atlantoskandisk sild i 1972.

  Når det gjelder fisket etter norsk-arktisk torsk så har det vært regulert ved totalkvoter siden 1975. Tillatt oppfisket totalkvantum var dette året 890 000 tonn, og den norske kvoten var på 345 000 tonn. Kvotene ble etter hvert redusert og var på midten av 80-tallet nede i 260 000 tonn totalt. Vi ser av grafen ovenfor at fiskebestandene flatet ut og begynte å gradvis bedres rundt nevnte årstall.

  kilde: Store norske leksikon

  SvarSlett
  Svar
  1. Interessant! Det ser ut som om politikken har vært vellykket.

   Slett