onsdag 29. februar 2012

"RETUREFFEKTER" I MILJØPOLITIKK

For en tid tilbake skrev Petter et par innlegg om den såkalte rebound effekten. Jeg hadde nylig et innlegg om liknende fenomen med tittel ”Loven om utilsiktede konsekvenser...”. Her er et nytt internasjonalt eksempel via Science Daily:
CFC Substitutes: Good for the Ozone Layer, Bad for Climate?
ScienceDaily (Feb. 24, 2012) — The Montreal Protocol led to a global phase-out of most substances that deplete the ozone layer, such as chlorofluorocarbons (CFCs). A happy side-effect of the gradual ban of these products is that Earth's climate has also benefited because CFCs are also potent greenhouse gases. However, now a "rebound effect" threatens to accelerate the rate of global warming.
Hele artikkelen kan leses her.
Dette er en fin påminnelse og godt tankekors til alle og enhver - inkludert bastante forskere, ignorante byråkrater og myopiske politikere, såvel som velmenende miljøvernere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar