onsdag 22. februar 2012

”LOVEN OM UTILSIKTEDE KONSEKVENSER”, ”DET FINNES INGEN GRATIS LUNSJ”, ELLER ”DEN HERSKENS SUBSTITUSJONSEFFEKTEN!”

Fra forskning.no:

EL-BILER UTEN MILJØGEVINST
Kina kan el-biler gi dårligere luftkvalitet. Elektrisiteten som driver bilene produseres ved kullkraftverk.

Kina satser stort på alternativ teknologi. Elektriske kjøretøyer er en del av satsingen i landet som i kraft av sterk økonomisk vekst har store miljøutfordringer.

En ny studie basert på data fra 34 kinesiske storbyer viser imidlertid at el-biler kan gi negativ miljøeffekt – ikke minst på luftkvaliteten.

Forskerne beregnet utslipp per kjørte passasjer-kilometer for el-biler og konvensjonelle bensindrevne biler. De fant at elektriske biler har større negativ påvirkning på luftkvaliteten og i noen tilfeller står for et høyere samlet CO2-utslipp.

- Det har vært en underforstått antagelse at påvirkning på luftkvalitet og helse er lavere for elektrisk drevne kjøretøy enn for tradisjonelle kjøretøy. Våre resultater utfordrer dette ved å sammenligne hva som slippes ut fra bruk av kjøretøyene og hva folk faktisk utsettes for, sier forsker Chris Cherry ved University of Tennessee, USA i en pressemelding fra universitetet.

Cherry står bak studien sammen med kollegaer ved Tennessee University, University of Minnesota og Tsinghua University i Beijing, Kina.
Les hele artikkelen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar