torsdag 16. februar 2012

ZERO SCORER NULL I KLIMAKAMPEN

I en artikkel i nettutgaven av Stavanger Aftenblad lørdag 11.02.12 blåses det stort opp at privatbilisten angivelig betaler 6 ganger mer i avgift per tonn CO2-utslipp sammenliknet med oljeindustrien. Opphavet for påstanden, organisasjonen Zero, kvalifiserer i høyeste grad til prisen "Største pådriver for innføring av meningsløse klimatiltak".

I artikkelen problematiseres det at oljeindustrien, etter skattefradrag, betaler langt mindre i CO2-avgift sammenliknet med hva privatbilistene betaler for sine utslipp. Zero mener at dette leder til at det gjennomføres for få klimatiltak i oljesektoren og at oljeselskapene derfor bør stilles ovenfor en langt høyere avgift.

Det er riktig at oljeindustrien får 78 % fradrag i skatt for sine kostnader. Men siden oljeindustrien også betaler 78 % i skatt av sine inntekter er skattesystemet nøytralt. Alle klimatiltak som er lønnsomme før skatt er derfor også lønnsomme etter skatt. Dette betyr at CO2-avgiften virker etter hensikten og at de klimatiltakene som måtte være kostnadseffektive å gjennomføre i oljeindustrien, blir implementert.

Problematiseringen til Zero representerer derfor ikke et reelt problem og saken føyer seg bare inn i rekken av lite gjennomtenkte utspill fra samme hold. For eksempel er Zero en sterk pådriver for elektrifisering av oljeplattformer og helt ukritisk til konsekvensene av en storstilt utbygging av vindmøller langs hele norskekysten. Som vi har vært inne på i tidligere innlegg representerer disse tiltakene selve oppskriften på en inneffektiv klima- og miljøpolitikk. I sitt jag etter å kutte nasjonale CO2-utslipp ved å bygge ut store mengder fornybar energi ser Zero helt ut til å glemme at også den fornybare teknologien medfører miljøulemper.

Kan Zero kalles en miljøorganisasjon? Etter min mening er svaret på det nei. Ikke er Zero opptatt av kostnadseffektive utslippsreduksjoner, ikke er de opptatt av at utslippsreduksjonene skal være reelle og ikke er de opptatt av miljøulempene som (de dårlige) klimatiltakene de foreslår medfører.

For miljøet og klimaet representerer Zeros forslag til politikk intet annet enn en katastrofe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar