tirsdag 20. mars 2012

GJESTEBLOGG: FORNYBAR ENERGI

ENERGIFORBRUK På ISLAND

Marie Larsen Gellein*

Island er kjent for sine varme kilder og blå laguner som folk verden rundt kommer for å besøke, men disse naturlige ressursene har mer å by på enn bare spa og velvære, sagaøyen har mer på lur enn som så. Landet nyter store fordeler av fornybare energiressurser som forsyner alle dets innbyggere med strøm og varme, noe som trolig er relatert til at Island topper verdensstatistikken med sitt strømforbruk per innbygger. «Ka i all verden e det som skjer på Island?» sa Gorm i forelesningen hvor han presenterte et utvalg av energi statistikker, og Gorm, her skal du få svaret.

Primærkildene til energi for det islandske folket er vannkraft og geotermisk energi.


"Geotermisk energi, jordvarme, energi som finnes lagret i Jorden i form av varme. Denne tilsvarer om lag 35 milliarder ganger verdens årlige energiforbruk. Den viktigste kilden til geotermisk energi er spalting av radioaktive mineraler i bergartene og lokal vulkanisme."  Kilde: http://snl.no/geotermisk_energi
Før oljekrisen på 70-tallet, utgjorde olje og gass primærkildene for energi, men da oljeprisene skjøt i været som følge av krisen, ble det islandske folket oppmuntret til i større grad å bruke de naturlige energikildene. I dag er nesten 90 % av alle bygninger på Island varmet opp ved hjelp av kildevann pumpet opp fra bakken, og de resterende benytter elektrisitet fra vannkraft. Olje og gass importeres fortsatt, men dekker i dag kun forbruket av transport og i fiskeflåten.

Country Name
Electricity Consumption
(kWh per person)
Iceland
52,980
Norway
27,452
Finland
16,590
Qatar
16,191
Canada
15,753
Kuwait
15,491
Sweden
14,799
Luxembourg
12,964
United Arab Emirates
12,815
United States
12,365
Kilde: Indexmundi


Det skyhøye energiforbruket per innbygger kommer i hovedsak av det høye energiforbruket i industrinæringene, da særlig aluminiumindustrien. Kombinert med fiskeflåten, transport og et relativt høyt forbruk til å varme husstander, resulterte dette i 52 980 kWh per innbygger i 2011, nesten dobbelt så høyt som i Norge. Det kan jo også nevnes at befolkningen på Island så vidt har passert 300 000. Island, lokalisert 66 grader nord, befinner seg i en særstilling på grunn av høy vulkan aktivitet, hvilket er en ideelt for utvinning av geotermisk energi. Men geotermiske ressurser finnes verden rundt, blant annet i USA, Russland, Japan, Kina, Filippinene, Indonesia, New Zealand og Mexico.

“The entire world resource base of geothermal energy has been calculated in government surveys to be larger than the resource bases of coal, oil, gas and uranium combined.“  Kilde: http://www.our-energy.com/geothermal_energy.html

Dette er altså en ressurs med stort potensiale, men fordelene er flere. Denne formen for energiutvinning anses for å være en av de billigste typene fornybar energi (dog med en høy investeringskostnad), og klimautslippene forbundet med driften er minimal. Dessuten er det en pålitelig og allsidig energikilde som kan brukes til både elektrisitet, varme/kjøling, drivhus, spa og så videre. En annen økonomisk fordel er at land med geotermiske ressurser, som benytter seg av denne, har potensiale til å bli mer selvforsynte, og kan redusere importen av energi. I tillegg skaper industrianlegg og kan stimulere økonomisk vekst. Ulempene med geotermisk energi er forbundet med blant annet lokasjon, da det på grunn av vulkanutbrudd og bevegelse i kontinentalplatene gjør det vanskelig å hente ut energien, det er altså få steder hvor energien faktisk kan bli hentet ut. På disse lokasjonene vil dessuten en eventuell produksjon være forbundet med en relativt høy risiko, særlig i forhold til jordskjelv. Tapping av damp fra jordskorpen krever avansert og vanskelig teknologi, og kan forstyrre metan lagrene under overflaten, noe som gjør at mange investorer ikke er villige til å betale den høye investeringskostnaden. Andre geologiske endringer er innsynking av land og løfting av landarealer.

Geotermisk energi supplerer elektrisitet fordelt på 24 land verden rundt, mens geotermisk varme er mer utbredt over 70 land verden rundt. Gjeldende verdensomspennende installert kapasitet er på ca 10 000 MW (megawatt), med største del av kapasiteten fordelt på USA, Filippinene og Indonesia. I USA finnes den største samlingen av geotermiske fabrikker, lokalisert i The Geysers, California. I 2010 var geotermisk elektrisitet kun 0,3% av USAs totale energiproduksjon, men i Filippinene var den hele 27%, hvilket er en av de høyeste sammenlignet med Island. Dette gjelder også for El Salvador med sine 25%.

*Marie er førsteårs masterstudent i økonomi og ledelse på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og tar for tiden faget MØA350: Miljø- og Ressursøkonomi fra Gorm Kipperberg. 

2 kommentarer:

  1. Kan Islands høye forbruk også muligens forklares med lave kjøpekraftsjusterte elpriser? Hva koster det å produsere slik geotermisk energi, og hva ville det eventuelt kostet i Norge – vet du det?

    SvarSlett
  2. Har geotermisk energi potensiale til verdiskapning i Norge, og kan det kompensere for noe av den reduksjonen som forventes innen olje og gass?

    SvarSlett