tirsdag 20. mars 2012

MITT LILLE LAND

SSB melder at vi ble 5 millioner innbyggere i Norge i løpet av 19.mars 2012. Byrået opplyser videre at de ikke kjenner innbygger nummer 5 millioner. Og godt er det.

Det er ikke særlig mye som er oppsiktsvekkende med denne nyheten. På samme måte som at vi kan si at norske klimagssutslipp er ubetydelige i den store sammenhengen, er også antallet innbyggere i landet vårt og veksten i den norske befolkningen neglisjerbart i verdensmålestokk. Vi var, er og forblir et lite land.

Befolkning og befolkningsvekst er langt mer interessante størrelser på det globale plan. Antall mennesker på jorden har passert 7 milliarder og framskrivinger tyder på at vi kan være så mange som 9,2 milliarder mennesker i 2050. Alle disse menneskene har behov for tilgang på energi. Samtidig vet vi at klimagassutslippene må reduseres betydelig dersom målsetningene til klimapanelet skal nås. Å løse begge disse problemene på samme tid vil være en formidabel, om ikke umulig oppgave.

På nettsiden Worldometers - real time world statistics kan du følge i sanntid hvordan verdens befolkning vokser fra sekund til sekund. Men her er også mye annet interessant. For eksempel kan du se hvor mye penger verdens regjeringer bruker på militære formål per dag, eller hvor mye de samme regjeringene bruker på å produsere offentlige helsetjenester per dag. Også kan du se hvor mange biler eller sykler som produseres i verden per år. All denne informasjonen får du i sanntid.

Og det finnes mer. Du kan følge økningen i de årlige CO2 utslippene, hvor mye olje som pumpes opp akkruat nå og bli med på å telle ned hvor lenge det er igjen til oljereservene tar slutt. Totalt finnes et førtitalls ulike slike sanntidsmålere på denne nettsiden. Hver av målerne er dessuten mer eller mindre godt beskrevet med hensyn til hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene.

Worldometers byr i det hele tatt på mange interesante opplysninger om tall og størrelser som er i stadig endring. Mens noen av opplysningne er mest for morro er mange av størrelsene du kan følge med på her av langt viktigere betydning enn størrelsen på eller veksten i den norske befolkningen. Norge er og blir et lite land.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar