fredag 2. mars 2012

ENERGIPOLITIKKEN TIL OLA BORTEN MOE

NRK Dagsrevyen melder i kveld at olje og energiminister Ola Borten Moe ønsker å fjerne adgangen til å klage i saker som dreier seg om utbygging av kraftnett.

Årsaken til dette er at han ønsker fortgang i de gigantiske nettutviklingsinvesteringene han er i ferd med å iverksette. Motivasjonen for mostermastmønstringen er blant annet å sikre lik strømpris for alle innbyggerne i Norge. I tillegg er det grunn til å tro at kraften som skal overføres vil benyttes til en rekke uhensiktsmessige klimatiltak.

Borten Moe virker å være en tøff politiker og det meste av kritikken mot politikkforslagene hans ser foreløpig ut til å prelle rett av. Men energiministeren fremstår desverre ikke som noen god samfunnsplanlegger.

Energipolitikken vi nå ser konturene av er en samfunnsøkonomisk katastrofe. Borten Moe tenker ikke som en ressursforvalter bør gjøre, hvor nytteverdiene av monstermastplanene må veies opp mot kostnadene utbyggingene fører med seg (dette gjelder selvsagt alle prosjekter). Det virker som om politikerne tror at solide nytte- kostnadsanalyser er overflødig i et land med mye penger på bok. Men et ukritisk forhold til samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser er bare en sikker oppskrift dersom formålet er å redusere formuen av finans og naturkapital som Norge rår over.

Siden politikken energiministeren ønsker å gjennomføre er i strid mot alle gode råd, er det en dårlig ide å redusere klageadgangen.

1 kommentar:

  1. Hæ? hvilke samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser? Her vil man gi lik strømpris til alle og la folk slippe å sitte i mørket. jeg vil si Borten Moe er en meget smart mann. Her setter man mennesker foran alt annet og det er selvfølgelig helt riktig. siden en av etikettene i dette innlegget ditt er miljøpolitikk, så er det bare en ting å si:mennesker er selvfølgelig mye viktigere enn hvordan hardangervidden ser ut. Men dette er kanskje ikke du enig i? Hvilket usmakelig menneske er du egentlig som vil at folk skal sitte i mørket? hva med å tenke på de som må sitte alene på julaften i mørket?

    SvarSlett