torsdag 1. mars 2012

OM AKADEMISK BLOGGING

Min gode venn og Aquanomics blogger David Zetland (som jeg introduserte til våre lesere ved tidligere anledning) posterte i dag en interessant innlegg med tittel "Blogging, ideas, academic output and society" om blogging som effektivt redskap i forskningsformidling & offentlig debatt: 
In my post on academic publication, I lamented academics' failure to make useful contributions to public policy debates. In this post, I will give some thoughts on how blogging makes a useful contribution.
I've been thinking about this question in my four years of daily blogging on the political-economy of government policies [why I do what I do], but this update was motivated by an interesting session on academic blogging that I attended in January in Chicago.
I have three points to make here:
  1. Blogs are better than academic papers for debating ideas.
  2. More academics should blog, and blogs can be used to measure "academic productivity."
  3. Blogging is a fun way to learn -- for both the writer and readers.
Les hele innlegget med detaljert diskusjon av punkt 1, 2, & 3 her. I tillegg til Davids punkter kan nevnes at en akademisk blogg også kan bli brukt aktivt som et pedagogisk virkemiddel som eksemplifisert her hos MILJØØKONOMENE!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar