onsdag 30. mai 2012

MED VENNLIG HILSEN ZERO

Som respons til et av innleggene mine i går fikk MILJØØKONOMENE en fin kommentar fra ZERO hvor de innbyr til dialog om hva som kan gjøres for å bekjempe klimaproblemet. Under følger kommentaren i sin helhet:
Hei Miljøøkonomer!

Først og fremst vil jeg berømme dere for et sterkt og oppriktig naturvernengasjement! Dere har mange gode innlegg om miljø og økonomi, og dette er viktige bidrag i en svært viktig debatt, så keep up the good work!

Jeg jobber altså i ZERO. Dere er uenige med oss om endel ting, men vi ønsker alltid gode og konstruktive innspill velkommen - det er viktig med en miljø- og klimadebatt med et bredt spekter av meninger og synspunkter for å få frem de gode ideene.

ZEROs utgangspunkt er egentlig ganske enkelt. Vi mener at menneskeskapte klimaendringer er den viktigste trusselen mot biomangfold, natur og livet ellers både i Norge og i resten av verden. Klimaendringer er også en stor trussel mot et sunt og levende havmiljø, som for meg personlig kanskje er den viktigste drivkraften til hvorfor jeg i det hele tatt jobber i ZERO (Her kommer forøvrig dagens bokanbefaling: "The Ocean of life: The fate of man and the sea" av Callum Roberts: En flott bok et hav som trues av både ekstrem overfiske, forurensning, og ikke minst klimaendringer, spesielt oppvarming og høyere CO2-opptak. Kort bokanmeldelse med hovedpunkter her: http://www.economist.com/node/21554490).

Men i ZERO mener vi også at disse klimaendringene kan bremses, om ikke reverseres, ved å kutte utslipp av klimagasser fra kraftproduksjon, fra industri, fra transport, fra landbruk, og så videre. Det er hovedpremisset for alt vårt arbeid.

Så når vi for eksempel mener at det er viktig å bygge ut mer fornybar energi i Norge - hvor potensialet er større enn i veldig mange andre land i verden - så er ikke det fordi vi er så opptatt av at norsk kraftindustri skal tjene mer penger. Den klarer seg utmerket uten oss. Vi mener det fordi vi ønsker at den norske, utslippsfrie energien skal brukes til å kutte bruken av fossil energi i resten av verden, for eksempel kullkraft i Tyskland. Slik at vi kutter klimagassutslipp, som igjen fører til at irreversible klimaendringer forandrer både naturen rundt oss, havmiljøet og livet slik vi kjenner det på en omfattende måte.

Dere er økonomer, og dere er i deres fulle rett til å være uenige i vårt resonnement. Men vi ønsker konstruktive innspill. Hvis vi for diskusjonens skyld forutsetter at 1. Klimaendringer er reelle, 2. Klimaendringer er skapt av menneskelige klimagassutslipp, men at 3. Klimaendringene kan bremses eller til og med reverseres ved å kutte disse utslippene, hva er så den beste måten å kutte utslipp på, hvis vi også forutsetter at vi skal ha en økonomi som kan leve videre mens og etter at man kutter utslippene? Hvordan, fra deres økonomiske synspunkt, kan vi få det til?

Jeg håper å høre fra dere, og ser frem til gode og gjennomtenkte innspill. Hvis dere ikke vil debattere i kommentarfeltet her, send meg gjerne en mail eller ring meg direkte - dette er en ekstremt viktig debatt, og vi vil gjerne høre deres tanker.

Lykke til videre med deres gode naturvernengasjement!

Med vennlig hilsen,

Thor-Arne Englund
Kommunikasjonsrådgiver, ZERO - Zero Emission Resource Organisation


MILJØØKONOMENE takker for kommentaren og kan garantere at vi vil fortsette å komme med konstruktive innspill i klimadebatten.  Dette innebærer at vi vil fortsette å argumentere mot klimatiltak som ikke virker og tiltak som koster mer enn de gir i nytte. Men vi vil også komme tilbake med forslag til klimapolitikk som vil være hensiktsmessig for Norge. Mye er allerede blitt sagt, av både oss og andre samfunnsøkonomer, i flere forum, angående bekjempelse av og tilpasning til klimaendringer, og optimal klimapolitikk. Først og fremst er det viktig å ha en grunnleggende forståelse av at klimaproblemet er et globalt "Tragedy of the Commons" problem (akkurat som havmiljøproblemet nevnt i kommentaren), at unilaterale handlinger er impotente, at ekstratiltak i allerede kvoteunderlagt virksomhet er meningsløst, og at enhver foreslått utslippsreduksjon innebærer alternativkostnader som må regnskapsføres og vurderes i helhetlige samfunnsøkonomiske (kostnad versus nytte) analyser.  Vi viderefører gjerne faglige diskusjoner, både her på bloggen og i dagspressen.*

*Og selvsagt forbeholder vi oss retten, og plikten, til å stille kritiske spørsmålstegn ved ZERO sine grunnmotiver, finansieringsmodell og maktallianser.

1 kommentar:

  1. Dette gleder meg å høre, og ser frem til gode innspill! Dere har selvsagt rett til å sette spørsmålstegn ved hva dere vil. Dere peker på viktige og velkjente problemer knyttet til kvoteregimet og mange andre store utfordringer, men håper dere også kan peke på noen løsninger som dere mener kan fungere, slik at vi kan stoppe klimaendringene på en måte som er best mulig.

    Med vennlig hilsen,

    Thor-Arne

    SvarSlett