torsdag 31. mai 2012

MILJØSTATUS ULLANDHAUG

Her er miljøstatus oversikt for arbeidsplassen min (HHUiS) som har campus på Ullandhaug, Stavanger. Trykk på "Vis forklaring" for å få informasjon om hva de konkrete symbolene betyr. Blant annet indikerer de lilla feltene erosjonsfare. Kartet skreddersydde jeg på nettstedet miljøstatus.no som ble utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet og er underlagt Klima- og Forurensningsdirektoratet som ansvarlig redaktør.


Prøv ut kart funksjonen på miljø.no selv. Bygg dine egne kart og lær om miljøkvaliteten på ditt bosted eller rundt din arbeidsplass. Rapporter gjerne tilbake til MILJØØKONOMENE med interessante funn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar