fredag 15. juni 2012

FREDAGS ØLBLOGG: RYFAST VEDTATT!

Tirsdag 12. juni vedtok stortinget med 77-25 avstemning det såkalte Ryfast prosjektet - bygging av en undersjøisk tunell mellom Stavanger og Ryfylke regionene i Rogaland, som nå er knyttet sammen med ferje- og hurtigbåtforbindelser.

Til tross for at prosjektkonseptet har vært kontroversielt og møtt sterk kritikk gjennom flere år gikk samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til slutt seirende ut av Ryfast striden på vegne av tilhengerne. I onsdags papirutgave kunne Stavanger Aftenblad rapporterte at ”...Hjelmeland-bu, Magnhild Meltveit Kleppa, var på mange måter gårsdagens hovedperson. Hun fikk adskillige tilbud om klemmer, kake og champagne, og de fleste skamroste henne fra talerstolen.

I følge samme artikkel kom hun også med et siste stikk til kritikerne: ”Det er tydelig at Ryfast-motstanderne har foret VG med misvisende opplysninger. Det gjør at jeg har blitt uthengt i landets største avis som om jeg har trumfet gjennom et prosjekt som sikrer meg en lettere hjemvei. Det er en grov fornærmelse mot alle som har jobbet i tiår med dette, sier Meltveit Kleppa, som uansett ikke legger skjul på at dette er et av hennes store høydepunkt som statsråd.

Av den grunn utbringes denne ukens skål til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som har sagt at hun ikke stiller til gjenvalg neste høst: Nyt den store samferdselspolitiske seieren din!

Kryss fingrene og håp at Ryfast byggingen ikke møter uforutsette tekniske utfordringer eller går på kostnadsoverskridelser og håp at Statens Vegvesen sine trafikk- og finansieringsprognoser er korrekte - ikke analysene i kvalitetssikringsrapporten. Be til de høyere makter for at prosjektet skal vise seg å være ex post samfunnsøkonomisk lønnsomt - til tross for sin ex ante tvilsomhet!*

Skål alle blogglesere - både Ryfast tilhengere, motstandere, og de indifferente! Ha en god weekend - hilsen MILJØØKONOMENE!

 
*Jeg er selv opprinnelig fra Ryfylke (Tau) og reiser ofte dit på familiebesøk med ektemake og døtre på 3 og 6 år. På individuelt husholdningsnivå, som privatforbruker, er jeg villig til å betale en høy pris for å spare tid og slippe å planlegge reiser etter ferjetruter. Sagt på en annen måte, personlig er jeg tilhenger av Ryfast. Men som samfunnsøkonomisk forsker med en viss ekspertise innenfor verdsetting av offentlige goder og tjenester stiller jeg meg sterkt skeptisk til om prosjektet er god transportpolitikk og samfunnsøkonomisk lønnsomt, både sett fra regionalt perspektiv og for Norge som helhet. En husholdningsundersøkelse som kartla preferanser og betalingsvillighet i en studentoppgave som jeg veiledet i 2011, kvalitetssikringsrapporten utført av Holte Consulting/Vista Analyse, og nøye gjennomgang av Vegvesenets egne (imperfekte & ufullstendige) analyser, støtter opp om slik tvil/skepsis. Men la oss inderlig håpe at ekspertene tok feil og at politikerne gjettet riktig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar