mandag 4. juni 2012

KLIMAREALISTENE

OM KLIMAREALISTENE
KLIMAREALISTENE ble etablert 15. mai 2008 og konstituert 21. februar 2009. I forbindelse med skrivingen av boka Klimaet - vitskap og politikk kom en av forfatterne, Per Engene, i kontakt med endel folk som lenge hadde irritert seg over den ensidige framstillingen av de såkalte klimaproblemene i media. Han innkalte til et møte på Geologisk Institutt på Universitetet i Oslo 29. mai 2007 med tanke på å danne en forening. På møtet ble det nedsatt arbeidsutvalg bestående av Kristen Olav Dahl, Arne Grønhaug og Arild Eugen Johansen fra Oslo-området som ble supplert med Einar Sletten i Bergen og Knut Orø på Aukra for å se på mulighetene for å danne en slik forening. Man valgte navnet Klimarealistene, og et interimstyre ble valgt 15. mai 2008. Klimarealistene ble så konstituert 21. februar 2009. Formålet er å bidra med fakta om klimaet i media og være et forum for utveksling av kunnskaper i klimadebatten. Organisasjonen ble etablert på bakgrunn av de betydelige konsekvensene klimapolitikken har for samfunnet, samt den sterke medieinteressen for emnet.
Vi vil delta i klimadebatten hovedsakelig på tre områder:
1: I hvilken grad er klimaendringene naturlige eller menneskeskapte,
2: Hva er konsekvensene av klimaendringer, og
3: Hvordan møter vi dem.
KLIMAREALISTENE er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Vi er mange som mener at den informasjonen som media og det offentlige gir ikke støttes av klimautviklingen, verken i fortid eller nåtid. Vi er av den oppfatning at vesentlige deler av klimaendringene har naturlige forklaringer. Vi mener at konsekvensene av klimaendringene ofte beskrives som overdrevne, og at det er feil å møte klimaendringene utelukkende gjennom kutt i CO2-utslippene. Vi tror tilpasninger er en langt billigere og mer effektiv strategi for å møte klimaendringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar