mandag 4. juni 2012

KLIMASKEPTIKER PÅL PRESTRUD

Avtroppende CICERO direktør Pål Prestrud reflekterer over den store usikkerhet knyttet til fremtidens globale klimautfall i Stavanger Aftenblad sist fredag:
Klimaforsker blir klimaskeptiker
Den profilerte Cicero-direktøren Pål Prestrud har gang på gang gått i tøffe klinsjer med de som er skeptiske til menneskeskapte klimaendringer. Nå er han selv blitt klimaskeptiker.

Nå, på vei ut av sjefsstolen, sier Pål Prestrud at klimaforskerne ikke har vært flinke nok til å få fram de faglige usikkerhetene og svakhetene i klimakunnskapen. Og kaller seg selv en klimaskeptiker i intervjuet med Aftenbladet.

- Betyr dette at du nå gir skeptikerne rett?

- Nei, nei, sier Pål Prestrud med en latter.

- Men jeg påpeker det opplagte: At kunnskapen vi har om klimaendringene er usikker. Svært mye av klimaforskningen og Klimapanelets rapporter dreier seg om å framstille og drøfte denne usikkerheten.
- De selvutnevnte klimaskeptikerne framstiller det som om det ikke finnes noen kritisk debatt rundt klimaforskningen, bortsett fra den de selv står for. Dette stemmer ikke. Tvert imot: Debatten blant klimaforskerne er livlig og nyanseforskjellene store, selv om de fleste klimaforskere mener at det meste av klimaendringene er menneskeskapt, sier Prestrud.

Etter ti år som Cicero-sjef gir han nå over stafettpinnen til oseanograf Cecilie Mauritzen.
Les resten av artikkelen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar