fredag 24. august 2012

FREDAGS ØLBLOGG: FINANSDRØMMEN

Fra artikkel i denne ukens "Jobb og Utdanning" i Stavanger Aftenblad:
Drømmer om jobb på Wall Street

Tarjei Lode gjorde det skarpt som sommerstudent i USA. Han fikk toppkarakterer under oppholdet på anerkjente Columbia University i New York.

Sin unge alder til tross, har Lode store planer for karrieren.

- Jeg regner med å ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon om ett år. Deretter søker jeg meg til London School of Economics for to år. Etterpå har jeg tenkt å jobbe to-tre år i London. Så er planen å ta en master i økonomi i USA, fortrinnsvis ved Columbia University. Tanken er at jeg skal bli ferdig utdannet før jeg er 30 år, og målet på sikt er å få en stilling i investeringsbanken Goldman Sachs. Drømmen min er å få jobbe på Wall Street.

Førsteamanuensis Gorm Kipperberg er hans foreleser i mikroøkonomi, og han gir Nærbø-karen de beste skussmål.

- Ingen kommer inn på Columbia «automatisk». Dette er veldig stort, både for ham og Handelshøgskolen ved UiS. Columbia er et av de beste universitetene i verden på alle fagområder og helt i toppsjiktet i «business». Bare det å være så fremsynt, ambisiøs, og være i besittelse av bevisstheten om og den egenskapen det er å tørre å drømme store tanker, er bemerkelsesverdig. Lode er 100 prosent bestemt på å oppnå Wall Street-drømmen sin, og det er jeg temmelig sikker på vil skje.

De offisielle karakterene er nå blitt publisert. Lodes snitt (GPA) ble 4,33 (som tilsvarer A+ i bokstav form – det høyeste en student kan oppnå).

- Karakteren som reflekterer hans akademiske prestasjon er fenomenal. Dette kan nok tolkes som at han har prestert helt i toppen blant de beste innenfor sitt fagområde. Kanskje som å vinne en medalje i et internasjonalt idrettsarrangement?

Denne ølbloggen er herved dedisert til Tarjei og andre mennesker med store jantelovstrassende individualistiske drømmer: "The ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunity.SKÅL! GOD HELG - HILSEN MILJØØKONOMENE.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar