torsdag 30. august 2012

STILLING LEDIG

Via zero.no:
Vil du bli ny daglig leder i Zero?

Vår daglige leder skal gå videre til nye utfordringer, og vi søker hans etterfølger. Stillingen annonseres i Aftenposten, samt på nett. Søknadsfrist er 07. september 2012.

Daglig leder i ZERO er stiftelsens øverste leder og rapporterer til styret. Stillingen innebærer en sentral rolle i å utvikle og fronte ZEROs politikk utad. Å møte aktører fra næringsliv, politikk og myndigheter for å presentere og fremme løsninger på klimaproblemet, er en sentral oppgave. Daglig leder i ZERO påvirker samfunnsutviklingen i riktig retning. Høres dette ut som noe for deg?

Du er levende engasjert i klimapolitikk, og har kjennskap til og kunnskap om et bredt spekter av ulike klimasaker i Norge og Europa. Din tidligere erfaring har gitt deg god politisk kunnskap og forståelse, og du tar ofte initiativ og deltar i samfunnsdebatten. Dette gjør at du mestrer og trives med påvirkningsarbeid overfor politikere og offentlige myndigheter nasjonalt med bruk av media og gjennom direkte møter.
...
Resten av utlysningen kan leses her.

Vi har skrevet mye om den klimaspesialiserte miljøstiftelen ZERO her på MILJØØKONOMENE. La oss håpe at den neste lederen tar organisasjonen i en rettning som har et bredere og mer balansert miljøfokus, generelt utviser større kunnskap om miljøøkonomi og begreper som alternativkostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og reduserer det som kan synes som egeninteressedrevet påvirkningsvirksomhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar