onsdag 19. september 2012

JODI BEGGS vs PAJ HOLDEN (vs DR. K)

Sist uke postet jeg lenke til et YouTube klipp av samfunnsøkonomisk foreleser Jodi Beggs ("ECONGIRL") sin presentasjon av Lagrange metoden i forbindelse med at nyttemaksimering med betinget optimering (”constrained optimization”) var temaet i mastermikrofaget jeg underviser dette semesteret.

Etter dette fikk jeg et tips fra en av studentene mine om en annen foreleser som legger ut gode presentasjoner av samfunnsøkonomiske temaer på YouTube. Hans navn er Paj Holden ("God of Economics").

Denne uken foreleser jeg om elastisitetsbegreper i både bachelor og master mikro fagene mine. Den mest sentrale og kanskje viktigste elastisitetskoeffisienten er etterspørselens priselastistitet.

Denne koeffisienten kvantifiserer hvordan konsumentene reagerer på markedsprisendringer, og utregnes formelt som prosentvis endring i kvantum etterspurt delt på prosentvis endring i pris.

For morroskyld (og til pedagogisk sammelikning) her er lenker til Jodis og Pajs introduksjonspresentasjoner av dette begrepet:

Jodis Presentasjon               vs         Pajs presentasjon

Dere kan selv bedømme hvem dere synes er best! Kanskje legger jeg ut min egen presentasjon til neste år...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar