mandag 26. november 2012

NOTE TO SELF: SJEKK STATUS PÅ PLANER OM Å DUMPE AVFALL I NORSKE FJORDER

I vår skrev jeg følgende 3 innlegg som satte fokus på gruveprosjekter som er under planlegging i Norge og hvor gruveselskapene legger opp til å dumpe avfallet fra gruvedriften i norske fjorder:
Hva er statusen på disse prosjektene i dag? Er det noen som gjennomfører skikkelige nytte kostnadsanalyser som bidrar til å kaste lys over miljøkostnadene som er forbundet med å benytte fjordene våre som avfallsplass?

Fjordene våre er verdifulle og planer om å benytte dem som avfallsdeponi må vi være svært kritiske til. Jeg må sjekke status på dette.

1 kommentar:

  1. Sett denne: http://www.nationen.no/2012/11/26/naring/sjodeponi/gruver/gruveavfall/mineralavfall/7823890/

    SvarSlett