mandag 10. desember 2012

KYOTO 2

KYOTO 2 ER VEDTATT
Landene på FNs klimakonferanse er enige om å forlenge Kyoto-avtalen om kamp mot global oppvarming. 
- Det var tøffe forhandlinger og vi er fornøyde med resultatet, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell på telefon fra Qatars hovedstad Doha.

Sammen med sin brasilianske kollega Louis Figueiredo la Solhjell lørdag morgen frem et forslag til hvordan Kyoto-protokollen kunne forlenges. Den eneste internasjonale klimaavtalen som forplikter til å redusere klimagasser som CO2, løper ut ved nyttår. Derfor har det vært intense forhandlinger om å få på plass en ny.
Bare noen få land som ble med

Et av de store stridsspørsmålene gjalt såkalte overskuddskvoter, det vil si rett til utslipp som land har til rådighet etter den første Kyoto-perioden fra 2008 til 2012. I tillegg er er det diskutert hvorvidt rike land skal gi erstatning til fattige land som lider tap på grunn av klimaendringene.

Nærmere 200 land deltok på møtet. Kyoto 2, som den nye avtalen kalles, omfatter imidlertid bare et lite antall industriland, deriblant Norge, Australia og de 27 EU-landene. Til sammen står de for rundt 15 prosent av verdens samlede klimagassutslipp.

Kyoto 2 er et kompromiss som innebærer at Kyoto-protokollen forlenges til 2020. Da skal en ny, juridisk bindende klimaavtale tre i kraft. Den nye avtalen skal etter planen være ferdig utarbeidet innen 2015.
Den eneste avtalen
Kyoto-protokollen inngått i 1997, og er den eneste avtalen der det er enighet om å begrense utslipp av klimagasser som CO2. Men den pålegger bare noen få land klimatiltak.

Kina, landet i verden som slipper ut mest klimagasser, er ikke blant dem. Det er heller ikke nummer to, USA. Kongressen ratifiserte aldri Kyoto-protokollen.

I Kyoto 2 har også Canada, Japan, New Zealand og Russland valgt å stå utenfor.

I møtet i Doha forklarte den russiske delegaten Oleg Shamanov at Russland, sammen med Hviterussland og Ukraina, er imot å forlenge Kyoto-protokollen utover 2012. Derimot vil Russland ha mindre strenge grenser for hvor mye ubrukt CO2 man kan slippe ut.
Norge i fokus

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell medgir at landene har stått langt ifra hverandre. Men til tross for at Kyoto 2 ikke ble så omfattende som mange hadde håpet, var det likevel viktig å få den på plass, mener han.
- All handling som raskt kan kutte utslipp, er ekstremt viktig, og Kyoto 2 betyr utslippskutt for en rekke land frem mot 2020, sier Solhjell.

Han understreker samtidig at det er langt igjen til den globale klimaavtalen som skal erstatte Kyoto 2 i 2020.

- Kyoto 2 er viktig, men ikke den avtalen verden virkelig trenger - en avtale der alle land, inkludert Kina og USA, forplikter seg til kraftige utslippskutt, sier han.

Les resten av artikkelen om Kyoto 2 her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar