mandag 17. desember 2012

PLATTFORMSKRAP

Fra Teknisk Ukeblad på nett:

"Det knases og knuses i gamle plattformkonstruksjoner på AF Decom Offshores anlegg i Vats. Aktivitetsnivået er høyt og på rad og rekke står stålkonstruksjoner klare til å deles i små biter. Men Norges nye milliardindustri kommer med en bismak. Ingen vet med sikkerhet hvor mye tungmetaller i form av støv som til slutt havner som nedfall i havet og spres i fisk, krabber og annen sjømat. Ingen myndigheter ser ut til å ha et ønske om å vite det, heller. AF Decom Offshore har alle tillatelser i orden til å hogge opp oljeinstallasjoner – vegg i vegg med Raunes Fiskefarm.Bare noen meter skiller de to partene. Fiskefarmen skulle forbli nærmeste nabo, som et miljøalibi når plattformopphoggingen kom i gang."


Opphugging av gamle oljeinstallasjoner er en virksomhet det vil bli mye mer av i Norge i tiårene som kommer. Myndighetene har mye fokus på sikkerhet og miljø når oljeinstallasjonene er i produksjon. For at fjordene våre ikke skal bli en avfallsplass med forringet miljø bør myndighetene også sørge for at opphuggingsaktiviteten vil foregå på en måte som tar tilstrekkelige hensyn til miljøet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar